Bliżej rozstrzygnięcia tramwajowego przetargu

2020-12-08 20:50:23(ost. akt: 2020-12-08 20:50:07)
Skarga spółki ZUE na wykluczenie jej z postępowania przez Krajową Izbę Odwoławczą została oddalona. Taka decyzja sądu jest istotna w kontekście zawarcia umowy z wykonawcą rozbudowy trakcji.
Do przetargu na rozbudowę tramwajowej sieci stanęło siedmiu oferentów. Najkorzystniejsza była propozycja krakowskiej grupy ZUE SA, i ta została pierwotnie przez nas wybrana. Od tej decyzji odwołanie złożyło konsorcjum firm Polimex i Trakcja.
Krajowa Izba Odwoławcza przyznała rację skarżącemu. Ten podnosił, że spółka ZUE nie ma wymaganego doświadczenia w zakresie realizacji obiektów mostowych. To istotne ze względu na estakadę, jaka ma powstać przy skrzyżowaniu ulic Krasickiego i Synów Pułku.
Spółka ZUE postanowiła się jednak odwołać od decyzji KIO. Ostatecznie sąd w Olsztynie zdecydował w poniedziałek (7 grudnia) o oddaleniu skargi.
- Już podpisałem rozstrzygnięcie o wyborze wykonawcy - informuje prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Pozostali uczestnicy mają czas do północy w poniedziałek (14 grudnia) na ewentualne składanie odwołań. Jeśli ich nie będzie, czeka nas kontrola uprzednia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej pozytywnym zakończeniu będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą.
Oferta konsorcjum Polimex-Trakcja opiewa na nieco ponad 403 mln złotych. To więcej o ok. 20 mln złotych od unieważnionej propozycji ZUE SA.
Nowa infrastruktura to około sześciu kilometrów podwójnego torowiska. Zostanie poprowadzone ulicami Wilczyńskiego, Krasickiego, Synów Pułku, Wyszyńskiego i al. Piłsudskiego. Nad skrzyżowaniem Krasickiego z Synów Pułku powstanie estakada o długości ok. 270 m. Poza tym przy Wysokiej Bramie zostanie wybudowany węzeł przesiadkowy.
Realizacja zadania ma potrwać ok. 26 miesięcy od daty zawarcia umowy.