25 LAT MICHELIN W OLSZTYNIE. Lata 1995-2020

2020-11-27 11:20:26 (ost. akt: 2020-12-07 11:48:02)
Zdobywca Gwiazdki Michelin Wojciech Modest Amaro przeprowadził w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Arka” warsztaty kulinarne dla najmłodszych

Zdobywca Gwiazdki Michelin Wojciech Modest Amaro przeprowadził w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Arka” warsztaty kulinarne dla najmłodszych

W tym roku obchodzimy 25 lat obecności Michelin w Olsztynie. W piątkowych wydaniach Gazety Olsztyńskiej przypominamy historię obecności fi rmy w stolicy Warmii i Mazur. 2 grudnia 1995 r. Dyrektor Zarządzający Grupy Michelin François Michelin i Minister Przekształceń Własnościowych Wiesław Kaczmarek podpisali umowę prywatyzacyjną, na mocy której Michelin objął większościowy pakiet akcji Stomilu-Olsztyn.
Kilkuset wolontariuszy fabryki opon Michelin działa w Programie Wolontariatu Pracowniczego „Moc Dobra”. Fabryka prowadzi program Wolontariatu Pracowniczego od 2015 r. Firma dofi nansowuje inicjatywy pracowników, którzy planują, koordynują i realizują własne projekty. Od powstania Programu, Wolontariusze przeprowadzili 120 akcji. Żeby zdobyć fundusze na swoje pomysły, pracownicy biorą udział w wewnętrznym konkursie. Firma przyznaje granty zwycięskim projektom, a wolontariusze sami decydują jak najlepiej wydać pieniądze. Pracownicy mają możliwość zaproszenia do współpracy rodziny, znajomych i przyjaciół, którzy nie pracują w Michelin. Dziś przypominamy niektóre z akcji przeprowadzonych przez Wolontariuszy olsztyńskiej fabryki.

Wolontariusze sadzą kwiaty razem z mieszkańcami olsztyńskiego Domu Kombatanta


Zajęcia terapeutyczne w olsztyńskiej Klinice Budzik


Czyszczenie brzegów i nurtu rzeki Łyny


Zdobywca Gwiazdki Michelin Wojciech Modest Amaro przeprowadził w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Arka” warsztaty kulinarne dla najmłodszych


Ochrona drzew przed bobrami - akcję przeprowadzono nad brzegami Łyny


Opracowanie trasy szlaku rowerowego w Gutkowie


Wielu wolontariuszy Michelin to Honorowi Krwiodawcy


Nurkowie i wolontariusze czyszczą dno jeziora Skanda


Pracownicy Michelin angażują się w prace na rzecz schronisk dla zwierząt


Przy wsparciu wolontariuszy powstał bezpieczny szlak rowerowy w Nadleśnictwie Butryny


Warsztaty kulinarne w Stowarzyszeniu „Arka”


Zajęcia treningowe dla niepełnosprawnych sportowców


„Nie Marnujemy – Jemy” warsztaty kulinarne w Banku Żywności


Organizacja zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży


Warsztaty Muzyki Ukrańskiej


Zajęcia w ośrodku dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu PZG


Coroczne podsumowanie działań Programu Wolontariatu Pracowniczego Michelin „Moc Dobra” obywa się zawsze w uroczystej atmosferze. Na zdj pamiątkowe serduszka dla Wolontariuszy
2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD