Naszą przyszłość tworzymy dzisiaj

2020-11-23 09:17:20 (ost. akt: 2020-11-23 12:36:47)
We wtorek startuje Kongres Przyszłości, najważniejsze w regionie forum wymiany myśli o przyszłości warmińsko-mazurskiego. W tym roku skupiamy się na człowieku, naturze i technologii. O oczekiwania wobec naszego spotkania poprosiliśmy członków Komitetu Honorowego Kongresu.
Günter Verheugen, były wiceprzewodniczący KE i były komisarz ds. rozszerzenia UE

Ten niemiecki polityk jest znany z sympatii do Polski i Polaków. Kiedy staraliśmy się o wejście do Unii często bywał w naszym kraju. — Wtedy spotęgowała się moja sympatia do Polski, zresztą nigdy nie starałem się tego nawet ukrywać. Kocham ten kraj. To jest rodzaj love story, ale rzeczywiście jest to odwzajemniona miłość. Ważne jest dla mnie jeszcze, że takie sympatie są możliwe niezależnie od stanu stosunków polsko-niemieckich — mówił w wywiadzie dla „Deutsche Welle”.
Za zasługi dla Polski śp. Prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej.
Günter Verheugen często bywał w naszym regionie. W 2009 roku został honorowym obywatelem Ostródy. W 2018 roku był gościem Kongresu Przyszłości.

Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Tegoroczny Kongres Przyszłości będzie okazją do strategicznego spojrzenia na współczesne wyzwania i przygotowania związane z odbudową po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. Planując tę odbudowę, musimy upewnić się, że nie odtworzymy również wad naszego przedpandemicznego świata – takich jak uzależnienie od importu paliw kopalnych.
Europejski Zielony Ład to unijny plan działania, który przekształca wyzwania związane z klimatem i środowiskiem w nowe możliwości rozwoju gospodarczego. Utrzymanie pozycji globalnego lidera w ekologicznych rozwiązaniach, wraz z adekwatnym finansowaniem z unijnego budżetu, ma na celu skuteczne pobudzenie europejskiej przedsiębiorczości i innowacyjności.
Jestem przekonany, że dzięki dalszej dobrej współpracy Warmia i Mazury wykorzystają w pełni również te nowe możliwości.

Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski

Ten rok jest szczególny. Od 9 miesięcy zmagamy się z pandemią koronawirusa. W walkę z tym zagrożeniem zaangażowanych jest wiele osób oraz instytucji, również spore środki finansowe. Z podziwem patrzymy na bohaterów z pierwszej linii frontu, martwimy się o tych, którzy ciężej przechodzą chorobę. Robimy wszystko, by nikomu nie zabrakło opieki i pomocy. Myślę, że jako społeczeństwo i naród z ogromną nadzieją patrzymy w przyszłość. Czekając na szczepionkę, oczekujemy też powrotu do zasad życia społecznego sprzed pandemii. Mimo, iż technologia bardzo nam obecnie pomaga (np. praca i nauka zdalna), to jednak zdajemy sobie sprawę, że na dłuższą metę nie da się funkcjonować w świecie pozbawionym bezpośrednich relacji. Do tego czasu, potrzebujemy jednak solidarnej i wytrwałej dyscypliny w zachowywaniu reżimu sanitarnego.

Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego

Już po raz czwarty spotykamy się na Warmińsko-Mazurskim Kongresie Przyszłości, żeby zastanowić się nad kierunkiem rozwoju regionu i perspektywami na dalsze lata. Takie rozmowy, wymiana poglądów, spojrzeń, doświadczeń, są niezwykle twórcze. Cieszę się, że ponownie udało nam się zgromadzić wyjątkowych gości, specjalistów w swoich dziedzinach.
Jako samorząd województwa mamy już spore doświadczenie w organizowaniu takich swoistych burz mózgów, w których uczestniczą różne środowiska. Nasz główny dokument kierunkowy - Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego również powstawał w toku dyskusji i konsultacji, przy udziale wielu grup społecznych. Prowadzenie rozwoju Warmii i Mazur wiążemy ściśle z obranym planem strategicznym. To decyzje podjęte tu i teraz zdefiniują przyszłość naszego regionu.

Andrzej Abako, starosta olsztyński

Warto mieć wyznaczony cel, bo bez niego zawsze będziemy błądzić. Przyszłość jest ważna dla nas i naszego rozwoju, dlatego powinniśmy o niej rozmawiać. Dlatego też nie dziwię się, że Kongres Przyszłości jest wyczekiwanym wydarzeniem w regionie. Uczestniczymy w nim co roku i tak też będzie w tej edycji, nad którą mam zaszczyt sprawować honorowy patronat. To miejsce do wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy, dzielenia się dobrymi praktykami. My w tym roku możemy się pochwalić przede wszystkim udaną akcją promocyjną turystyczno- pielgrzymkowego „Szlaku Świętej Warmii”. Uważam, że Warmia to region, który zasługuje na zdecydowanie większe niż dotychczas zainteresowanie ze strony różnych środowisk, które to już dziś mogą tworzyć swoją przyszłość.

Jarosław Michalak, prezes Zarządu i dyrektor generalny Michelin Polska S.A.

Cieszymy się, że możemy być partnerem tegorocznego Kongresu Przyszłości. Michelin jako największa firma na Warmii i Mazurach jest nowoczesnym przedsiębiorstwem, które stale wybiega w przyszłość wprowadzając nie tylko najnowsze światowe technologie produkcyjne, cyfryzację i robotyzację – lecz także nowoczesne metody ochrony środowiska i zarządzania.
Bardzo cenna będzie dla nas możliwość wymiany poglądów i doświadczeń z innymi uczestnikami Kongresu Przyszłości, a także włączenia się do dyskusji nie tylko dotyczących zagadnień czysto biznesowych lecz także tych, które są ważne dla nas wszystkich, którzy mieszkamy na Warmii i Mazurach – czyli przede wszystkim ekologii, a także perspektyw rozwoju turystyki i innych dziedzin gospodarki i życia społecznego. Liczymy na wiele ciekawych i inspirujących spotkań i rozmów podczas rozpoczynającego się jutro Kongresu.

Henryka BochniarzHenryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan

Pandemia sprawiła, że na nowo musimy uporządkować świat. Praca, edukacja, zarządzanie – chyba wszystkie obszary naszego życia w jakimś stopniu zostały zainfekowane wirusem.
O tym, jak powinno wyglądać odbudowywanie świata, trzeba cały czas rozmawiać, potrzebujemy scenariuszy krótko- i długoterminowych. Konfederacja Lewiatan przygotowała więc zbiór rekomendacji „Impuls dla Polski”. To analiza i wskazówki ekspertów, jak wyjść z kryzysu i wejść na ścieżkę wzrostu. Polecamy jego lekturę wszystkim decydentom.
Jednym z najważniejszych punktów Kongresu jest dzień poświęcony dzieciom i młodzieży. Zdalna forma nauki jest wyzwaniem dla rodzin i dla samorządów. Warto rozmawiać więc o tym, jak wesprzeć szkoły, nauczycieli, uczniów, jak zapewnić dostęp do Internetu i sprzętu. Kongres jest do tego najlepszą przestrzenią.

Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna

IV Kongres Przyszłości to potwierdzenie, że ciekawa, ważna i potrzebna wymiana wiedzy, umiejętności i opinii jest potrzebna rozwojowi w każdej dziedzinie naszego życia. Cieszę się, że inicjatywa została stworzona i jest kontynuowana właśnie w Olsztynie. Tegoroczne obszary tematyczne: człowiek, natura, technologia - wpisują się w skomplikowaną, trudną sytuację ogólnoświatową i obejmują zmieniającą się dynamicznie rzeczywistość. Podjęcie tych tematów wymaga bardzo szerokiego spojrzenia, ale także skupienia się na naszych, lokalnych problemach i zjawiskach. Znakomici prelegenci, eksperci i fachowcy gwarantują wysoki poziom szkoleń i potężną dawkę wiedzy i doświadczenia. Serdecznie zapraszam na panel dyskusyjny dotyczący przyszłości energetyki, który odbędzie się we czwartek, 26 listopada o godz. 15.00, w obszarze: Człowiek.

Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku.
Myślę, że Kongres Przyszłości na stałe wpisał się w sztandarowe wydarzenia województwa warmińsko-mazurskiego. Szeroki zakres tematyczny paneli dyskusyjnych sprawia, że Kongres jest skierowany do każdego mieszkańca naszego regionu i Polski. Inspiracje mogą tutaj znaleźć nie tylko samorządowcy,
ale również przedsiębiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą i tak naprawdę każdy z nas. Mnie jako prezydenta Ełku od samego początku Kongres inspiruje do nowych rozwiązań zarówno w zarządzaniu miastem, jak i realizacji pomysłów, przedsięwzięć czy inwestycji. Ełk jest miastem "Przyszłości" dla wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, sportowców, ludzi z pasją, rodzin. Rozwijamy się czerpiąc mądrość m.in. z doświadczeń i spostrzeżeń ludzi świata biznesu, samorządu i nauki. To z kolei sprawia, że wciąż stawiamy przed sobą nowe cele, które chcemy osiągać.

Prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM w Olsztynie

Bycie członkiem Komitetu Honorowego Kongresu Przyszłości to dla mnie zaszczyt. Traktuję to także w kategoriach dobrze pojętego obowiązku, ponieważ trudno sobie wyobrazić rozmowy na temat przyszłości bez udziału Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Stoję na czele instytucji będącej motorem rozwoju całego regionu, a naszą aspiracją jest, by kreowała ona też rozwój gospodarki państwowej. Chcemy to robić w sposób zrównoważony, z uwzględnieniem wartości i praw, a więc i osiągnięć nauk humanistycznych oraz społecznych.
W tym roku podczas Kongresu podejmowana jest wyjątkowa tematyka. Człowiek — natura — technologia to przepiękny łańcuch. Stawiając człowieka w centrum, nie zapominajmy więc, że dzięki technologii mamy możliwość korzystania z natury w taki sposób, by pamiętać o jej ochronie, która jest gwarantem naszej przyszłości.

Mirosław Hiszpański, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych

Kongres Przyszłości to największe tego typu wydarzenie w naszym regionie. To miejsce służące wymianie poglądów pomiędzy biznesem a sektorem publicznym. Śledzenie współczesnych trendów daje nam możliwość proaktywnego i konstruktywnego kształtowania przyszłości środowiska, w którym żyjemy. Uznani goście specjalni i szerokie grono uczestników daje niezwykłą możliwość budowania sieci kontaktów i kształtowania opinii w kluczowych obszarach związanych z rozwojem regionu. Tegoroczny Kongres wydaje się szczególnie potrzebny i atrakcyjny, bowiem dotyka kwestii przyszłości technologii w życiu człowieka. A ta, niezwykle intensywnie wkroczyła w nasze życie w dobie pandemii. Rozwój technologiczny sprawił, że jesteśmy świadkami powstawania wielkich nowych biznesów, zmian modelu funkcjonowania administracji i edukacji.

Marcin Burza, prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu

Przyszłość regionu powinna zostać oparta o rozwój mocnych stron lokalnej gospodarki tj. branżę meblarską, spożywczą czy turystyczną, jak również należy szukać nowych gałęzi, które mogą w przyszłości stać się kołem zamachowym ewolucji naszego województwa. Według mnie, jeżeli nie chcemy być „zaszufladkowani” do tzw. Polski „B” powinniśmy śmiało postawić w regionie na innowacyjne gałęzie gospodarki, tj. energetykę odnawialną, budownictwo niskoemisyjne, medycynę, biotechnologię i IT.
Im prędzej to zrobimy, tym jest większa szansa, że przełoży się to na rozwój województwa. Pandemia z całą pewnością przemodelowała sposób funkcjonowania całych branż: od restauracyjnej do szkoleniowej. Nasz region, który w sporej części opiera się na turystyce i branżach współpracujących mocno tego doświadczył. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby w tych dziedzinach wypracować nowe, bardziej konkurencyjne modele działalności, chociażby takie jak: turystyka medyczna. Uważam, że każda tego typu dyskusja może wiele wnieść do rozwoju gospodarczego regionu.

Marek Karólewski, prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Kongres Przyszłości, to pakiet zagadnień, o których już teraz wiadomo, że są naszą przyszłością. W Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dobrze o tym wiemy i dlatego, z tym większą radością, uczestniczymy w tak potrzebnej inicjatywie jaką jest Kongres. Tematyka, w której zabierzemy głos, to "Zdrowe życie - inteligentna specjalizacja regionu". Już sam temat budzi pozytywne emocje i nadzieję na przyszłość.
Rozwój infrastruktury uzdrowiskowej w regionie warmińsko – mazurskim, to możliwość rozwoju wielu branż. To także promocja zdrowego stylu życia. To opłacalna inwestycja w przyszłość, której nie wolno zaprzepaścić. Pozytywne skojarzenia związane z takim kierunkiem rozwoju są też niezwykłą szansą na wizerunkową promocję naszego pięknego regionu, a sam temat w tym trudnym dla wszystkich czasie jest naprawdę budujący.

Wiesław Łubiński, kanclerz Loży Olsztyńskiej, wiceprezes Zarządu BCC, członek Konwentu BCC

Ta konsekwencja, którą wykazuje prezes Jarosław Tokarczyk, główny organizator Kongresu Przyszłości przy promowaniu regionu, budowaniu, a nie burzeniu, właśnie ta konsekwencja osoby, która widzi przyszłość i ją buduje daje impuls nam wszystkim do spojrzenia w przód. I właśnie taki jest Kongres Przyszłości. A przyszłość to konsekwencja w działaniu, upór w osiąganiu celów i oczywiście ich trafna identyfikacja.
Często zapominamy, jak potrzebna jest nam wszystkim rozmowa. To w niej budujemy swoje wyobrażenie przyszłości, konfrontujemy je wzajemnie. Tegoroczne panele dyskusyjne, ich uczestnicy i zaproszeni goście gwarantują, ze będzie to solidna dawka wiedzy dająca nie tylko do myślenia o przyszłości, ale przede wszystkim przygotowująca do jej zbudowania.