Młodzi naukowcy z UWM przed ogromną szansą. Uniwersytet ma dla nich ponad milion złotych

2019-10-03 07:10:00 (ost. akt: 2019-10-03 10:12:04)
UWM z lotu ptaka

UWM z lotu ptaka

Autor zdjęcia: Archiwum UWM

Na UWM zaczął się kolejny rok akademicki i wiele wskazuje na to, że może on być pod wieloma względami przełomowy. I wcale nie chodzi tylko o czas jubileuszy, których w tym roku jest na uczelni sporo, czy wyzwania, jakie wiążą się z nową ustawą o szkolnictwie wyższym. Przed ogromną szansą stoją doktoranci oraz młoda kadra akademicka. Trafić do nich może ponad milion złotych, które UWM otrzymał z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Kortowski stadion będzie jak nowy

Kortowski stadion będzie jak nowy


Wraz z początkiem nowego roku akademickiego na UWM rusza nowy program adresowany do doktorantów oraz młodej kadry akademickiej, która nie ukończyła 40. roku życia. Potrwa on do 30 września 2020 r. Realizuje go Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej.

Młodzi naukowcy rozwijają się szybciej i efektywniej, jeśli mogą zdobywać doświadczenie międzynarodowe i dostosować się do wysokich europejskich i światowych standardów. Wyjazdy zagraniczne z reguły bywają jednak drogie i młodych naukowców na nie nie stać. Ten program wynikł z potrzeby naszego środowiska. Brak dobrego mechanizmu finansowania staży uniemożliwia wyjazdy zagraniczne, ogranicza naszych naukowców. Przynosi to szkodę i im, i całej uczelni. W ubiegłym roku władze Uniwersytetu wprowadziły w życie podobny program. Dobrze się sprawdził i to jest jego kontynuacja, w nowej formule — mówi prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor UWM do spraw nauki.

Dzięki temu programowi młodzi naukowcy mogą otrzymać dofinansowanie na krótkoterminowe (od 5 do 30 dni) wyjazdy mające na celu: aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i flash talk), pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej lub artykułu naukowego, wykonanie pomiarów z użyciem unikatowej aparatury i infrastruktury badawczej niedostępnej lub trudno dostępnej w Polsce, udział w kursach, warsztatach, stażach zawodowych lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych, udział w szkoleniach (w tym szkoleniach dotyczących przedsiębiorczości lub działalności wdrożeniowej), wykonanie kwerend archiwalnych lub bibliotecznych, udział w spotkaniach brokerskich, prowadzenie zajęć dydaktycznych, udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego, udział w innych krótkich formach kształcenia umożliwiających zwiększenie kompetencji uczestnika programu — wyliczają Ewelina Sobocińska i Joanna Chaberek z Biura ds. Współpracy Międzynarodowej, które pracowały nad wnioskiem do NAWA.

Program zapewnia uczestnikom dofinansowanie kosztów utrzymania i podróży. Dodatkowo mogą oni wystąpić o pokrycie kosztów opłat konferencyjnych, szkoleniowych, kursów itp.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można otrzymać w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej (ul. M. Oczapowskiego 2, piętro 2, pok. 221 d, Rektorat).

Osoby do kontaktu: Ewelina Sobocińska tel. 89 523 34 67 lub Joanna Chaberek tel. 89 523 34 15, e-mail: prom@uwm.edu.pl


Źródło: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/ lek

Więcej informacji o naszym uniwersytecie: >>> kliknij tutaj.

Obrazek w tresci

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD