Nowy prezes Głównego Urzędu Miar

2019-08-14 12:21:51(ost. akt: 2019-08-14 12:28:14)
nominacja

nominacja

Autor zdjęcia: arch

Dr hab. inż. Radosław Wiśniewski został powołany na stanowisko prezesa Głównego Urzędu Miar. Nominację odebrał z rąk Jadwigi Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.
Nowy prezes GUM jest absolwentem Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie. W latach 2005-2012 był jego prodziekanem, a od 2012 do 2017 roku, dziekanem.

W latach 2017-2018 zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Polityki Geoinformacyjnej w Ministerstwie Cyfryzacji, pozostając pracownikiem UWM.

W 2017 r. został członkiem Grupy Roboczej WG6 ds. Pomiarów Przestrzennych, Geodezyjnych, Geofizycznych i Zastosowań Technik Satelitarnych, działającej w strukturach Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego ds. Infrastruktury i Zastosowań Specjalnych przy prezesie GUM.

Prezes GUM jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach miar i probiernictwa.

Dr hab. inż. Radosław Wiśniewski jest autorem i współautorem ponad 60 prac publikowanych w Polsce i zagranicą.

lek, syla


Więcej informacji o naszym uniwersytecie: >>> kliknij tutaj.

Obrazek w tresci