Sakroturyzm, czyli globalizacja zmienia naukę

2018-07-23 17:06:51(ost. akt: 2018-07-25 11:52:41)

Autor zdjęcia: Pixabay

Sakroturyzm to nowa dyscyplina nauki i nowe pojęcie. Pisze o tym w swej najnowszej książce „Sakroturyzm w dobie globalizacji” ks. prof. Cyprian Rogowski z UWM. I dodaje, że studentów Katedry Turystyki czeka świetlana przyszłość.Po wieloletnim zgłębianiu literatury i badań w różnych ośrodkach akademickich przede wszystkim zachodnich, doszedłem do wniosku, że w dobie globalizacji  pojęcia określające ruch turystyczny nie korespondują z duchem czasu — powiedział nam ks. prof. Cyprian Rogowski. Naukowiec kształcił się we Włoszech i Niemczech, gdzie doktoryzował się z filozofii w zakresie pedagogiki religii. Od 2003 roku pracuje na uniwersytecie w Vechcie i współpracuje z prof. Egonem Spiegelem. Ks. Rogowski od powstania UWM jest zatrudniony na Wydziale Teologii, gdzie prze 2 kadencje pełnił funkcję dziekana. Od kilku lat pracuje w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii Wydziału Nauk o Środowisku UWM na stanowisku profesora zwyczajnego. 
— Chciałem uporządkować terminologię i temu jest poświęcona moja publikacja „Sakroturyzm w dobie globalizacji. Studium trandyscyplinarne” — dodał.

Jak rozumieć sakroturyzm? — To jedna z form desekularyzacji w globalnym świecie — tłumaczy ks. Rogowski. — To taki rodzaj indywidualnego lub grupowego turyzmu do miejsc kultu religijnego, podczas którego dochodzi do odkrywania  i przeżywania sfery sacrum w dialogu transkulturowym i transreligijnym. 
Ks. Rogowski rozumie sferę sacrum szeroko — jako przestrzeń fenomenu spotkania, historii, sztuki i muzyki, które to zjawiska wpisują się w szeroko pojmowaną przestrzeń duchowości człowieka. Zdaniem księdza profesora rozwój współczesnego przemysłu  turystycznego wymaga współpracy i nowego partnerstwa z naukowcami.

Ks. prof. Cyprian Rogowski z UWM
Fot. Archiwum prywatne
Ks. prof. Cyprian Rogowski z UWM

— Nie można ograniczać się do czystych badań rynkowych — podkreśla. — Branża turystyczna potrzebuje dalekowzroczności, badania megatrendów, uwzględnienia zrównoważonego rozwoju, zachowań klientów i kształtowania się nowych wartości. Interpretuję sakroturyzm jako dialog  interkulturowy, a nawet transkulturowy i interreligijny — tłumaczy naukowiec. — Dlatego saktorturyzm posługuje się narzędziami takich nauk, jak biblistyka, geografia biblijna, religioznawstwo i antropologia kultury. Takie podejście  pomoże nam wszystkim w poszukiwaniu dróg dialogu w świecie tak różnorodnych kultur i religii.

Społeczeństwa stają się coraz bardziej wielokuturowe, więc zastosowanie wiedzy, jaką przynosi sakroturyzm może przyczynić się do zbliżenia kultur.


Ale te teoretyczne naukowe rozważania mają praktyczne skutki. Za sprawą ks. Rogowskiego Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii UWM podpisała umowę o współpracy  z firmą Hansa Hoeffmanna. To największa w Europie firma turystyczna i jednocześnie Akademia  Turystyczna. Akademia organizuje  tzw. Szkołę w Podróży, adresowana do młodych ludzi, którzy mogą w ten sposób odwiedzać stolice europejskiej kultury, takie jak Rzym, Ateny, Madryt, Barcelona. Nasi studenci będą mogli brać udział w praktykach zawodowych organizowanych przez Akademię.  
Ks. Rogowski dodaje, że Hans Hoeffmann  bardzo przyjaźnił się z  papieżem Janem Pawłem II. Ojciec Święty wsparł go duchowo podczas bardzo poważnej choroby syna przedsiębiorcy. Chłopiec wyzdrowiał i przejął firmę po ojcu. Teraz Hoeffmann nazywa Polskę swą „ojczyzną serca”.  


Nasi studenci będą mogli pojechać na bezpłatne praktyki. Dostaną nawet kieszonkowe. Otrzymają też międzynarodowe certyfikaty. — Przyszłość przed Katedrą Turystyki  rysuje się wspaniale — mówi ks. Rogowski. — Studenci będą mogli uczyć się od najlepszych.

MZG

Więcej informacji o naszym uniwersytecie: >>> kliknij tutaj.

Obrazek w tresci