Obcokrajowcy nielegalnie pracowali na Warmii i Mazurach. W których branżach najwięcej nieprawidłowości?

2018-07-19 07:16:00 (ost. akt: 2018-07-18 21:02:47)

Autor zdjęcia: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

W pierwszym półroczu tego roku funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej objęli kontrolą 1436 (w 2017 r.- 1398) cudzoziemców i stwierdzili, że 230 (2017 r. - 345) obcokrajowców pracowało na Warmii i Mazurach niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były: praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz praca na innych warunkach niż określone w zezwoleniu lub oświadczeniu. Branże w których stwierdzono nieprawidłowości to: turystyka, gastronomia, transport, budownictwo, rolnictwo oraz firmy zajmujące się pośrednictwem pracy. Najczęściej nielegalnie wykonującymi pracę byli obywatele Ukrainy, a następnie Białorusi.

Funkcjonariusze Straży Granicznej skierowali do sądów 47 (2017 r.-35) wniosków o ukaranie pracodawców. - W pierwszym półroczu funkcjonariusze W-MOSG nałożyli mandaty karne na kwotę 8 850 zł (2017 r.-7 150 zł), natomiast sądy wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na łączną kwotę 79 440 zł (2017 r.-74 200 zł) - informuje Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.