Połączyć z południową obwodnicą

2017-11-15 14:14:16 (ost. akt: 2017-11-15 14:25:10)
Budowana droga to wielka szansa na inwestycyjne otwarcie całego obszaru

Budowana droga to wielka szansa na inwestycyjne otwarcie całego obszaru

Autor zdjęcia: Materiały prasowe

Do końca roku Ministerstwo Rozwoju wspólnie z PARP planuje podpisanie ostatnich umów na wsparcie inwestycji w ramach Programu Polska Wschodnia na lata 2014–2020. Program, w którego puli są ponad 2 mld zł, adresowany jest do pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i war­mińsko-mazurskiego.
Z programu dofinansowywane są projekty nastawione na biznes, wdrażanie innowacji w MŚP, zdobywanie zagranicznych rynków oraz projekty infrastrukturalne, czyli rozbudowę ekologicznego transportu miejskiego, budowę i rozbudowę dróg oraz kolei. Dotychczas w ramach PO PW podpisano 460 umów na łączną wartość 5,71 mld zł. Przekroczenie półmetka w rozdysponowaniu środków nastąpiło w październiku. Oznacza to, że cel na 2017 r. został już wykonany.

— Realizacja Programu Polska Wschodnia to olbrzymi sukces dla Ministerstwa Rozwoju i współpracujących z nami instytucji, jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czy Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Jednak, co najważniejsze, to duży sukces i konkretne korzyści dla mieszkańców tego makroregionu — mówi Adam Ham­rysz­czak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. — Dzięki Programowi Polska Wschodnia przyczyniamy się do powstawania dobrej jakości miejsc pracy. Gdy inwestycje zostaną zrealizowane, zwiększą się także baza podatkowa i budżety samorządów, także tych z mniejszych ośrodków miejskich, zyskają bowiem dodatkowe środki na kolejne działania prorozwojowe — podsumowuje Adam Hamryszczak.

Dobrym przykładem takich działań w Olsztynie jest budowa drogi wojewódzkiej na odcinku od ulicy Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo. Dzięki dofinansowaniu unijnemu w postaci 48 mln zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości miasto Olsztyn zrealizuje tę wartą niemal 57 mln inwestycję. — Ta droga to przede wszystkim dojazd do powstającej południowej obwodnicy Olsztyna. Będzie więc łączyć system olsztyńskich ulic z trasą, na którą czekamy od wielu, wielu lat. Po drugie – wiedzie przez teren, na którym w przyszłości powstanie duże osiedle mieszkaniowe. To szansa na inwestycyjne otwarcie tego obszaru — mówi Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.

Droga przebiega bowiem przez teren dotychczas niewykorzystywany i udostępni znaczne obszary wolnych gruntów pod inwestycje. Spowoduje ożywienie gospodarcze tej części miasta i wzrost przedsiębiorczości w makroregionie, zapewni bardzo dobre połączenie z innymi ośrodkami o dużym znaczeniu gospodarczym, kulturotwórczym i turystycznym.

Jakie działania dokładnie obejmuje inwestycja? Powstanie droga wojewódzka wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która skomunikuje stolicę Warmii i Mazur i jej obszar funkcjonalny z południową obwodnicą miasta. Droga będzie miała długość około 2,66 kilometra. W ramach inwestycji powstaną także skrzyżowania z drogami gminnymi i krajową oraz bezkolizyjne przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów pod ulicą.

Rowerzyści i piesi ucieszą się także z pewnością z budowy obustronnych chodników i ścieżek rowerowych. Przewidziano również udogodnienia dla pasażerów podróżujących komunikacją miejską. W ramach inwestycji zostaną wykonane zjazdy, zatoki autobusowe i pętla autobusowa. Oczywiście zadbano również o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i ochronę środowiska – na całym odcinku zostaną zamontowane specjalne urządzenia i energooszczędne oświetlenie. Powstaną także kanalizacja oraz drogi dojazdowe do obsługi urządzeń kanalizacji, a także sieć telekomunikacyjna.

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Prace są mniej więcej na półmetku. Umowę z wykonawcą robót, którą jest firma Skanska, prezydent Olsztyna podpisał w marcu 2017 r. Można więc przewidywać, że droga powstanie w połowie przyszłego roku, choć wykonawca ma 16miesięcy na zakończenie prac od momentu zawarcia umowy.

Materiał informacyjny PARP