Młodzi naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wśród najlepszych w Polsce

2024-06-19 20:00:25(ost. akt: 2024-06-19 14:35:18)

Autor zdjęcia: UWM fm

Dr inż. Karol Mierzejewski z Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz mgr inż. Arkadiusz Zakrzewski z Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie znaleźli się w gronie stypendystów programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
START jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Stypendia przyznaje Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Laureaci programu START w edycji 2024 otrzymali roczne stypendium w wysokości 30 tysięcy złotych.

Nagrodzeni w tym roku badacze zostali wyłonieni z grona 641 kandydatów. W tym gronie znaleźli się: Dr inż. Karol Mierzejewski z Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz mgr inż. Arkadiusz Zakrzewski z Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Dr inż. Karol Mierzejewski jest adiunktem w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM.

Dotychczasowy dorobek młodego naukowca składa się z dwóch części. Pierwszy dotyczy jego badań prowadzonych w czasie realizowania doktoratu.

— Zajmowałem się określeniem roli receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów i tym, w jaki sposób modulują stan zapalny w żeńskim układzie rozrodczym. Badania wykazały, że jeden z ligandów PPAR wpływa na obniżenie stanu zapalnego w błonie śluzowej macicy i w ciałku żółtym. Badania te mogą dać początek kolejnym, które będą mogły być już prowadzone na organizmach in vivo — wyjaśnia stypendysta.

Drugi obszar badawczy, którym zajmuje się młody naukowiec, dotyczy wpływu mikroplastiku na organizm.

— Wykazaliśmy, że cząsteczki mikroplastiku mogą być transportowane przez pęcherzyki zewnątrzkomórkowe. Jest to nowa droga dystrybucji mikroplastiku w organizmie, o której wcześniej nikt nie wspominał. Wraz z tymi pęcherzykami zewnątrzkomórkowymi mikroplastik może dotrzeć właściwie do każdej komórki naszego organizmu. Przy okazji tych badań wykazaliśmy również, że mikroplastik może wpływać na mechanizmy molekularne, indukujące choroby cywilizacyjne, np. insulinoporność, otyłość, cukrzycę, choroby serca, układu krwionośnego, a także nowotwory, np. trzustki — mówi dr inż. Karol Mierzejewski.

Mgr inż. Arkadiusz Zakrzewski jest specjalistą inżynieryjno-technicznym oraz asystentem w Katedrze Mikrobiologii Żywności, Technologii i Chemii Mięsa na Wydziale Nauki o Żywności UWM.

Fot. UWM fm

Jak zaznacza, otrzymane stypendium jest dla niego dużym wyróżnieniem.

Arkadiusz Zakrzewski ma już na swoim koncie prestiżowe nagrody. Był pierwszym studentem w historii UWM, który zdobył Diamentowy Grant. Projekt „Warunki stresowe podczas otrzymywania produktów sous-vide i ceviche z ryb i krewetek a możliwość przeżycia oraz odpowiedź komórkowa bakterii wieloopornych” realizował w zespole dr hab. inż. Anny Zadernowskiej i dr hab. inż. Wiolety Chajęckiej-Wierzchowskiej.

— Określałem częstotliwość występowania antybiotykoopornych szczepów z rodziny Enterobacteriaceae, rodzaju Listeria oraz Enterococcus w surowych rybach i krewetkach dostępnych na rynku polskim. Ponadto badałem wpływ stresu środowiskowego podczas obróbki sous-vide i ceviche na komórki bakterii opornych na antybiotyki — wyjaśnia młody badacz z UWM.

Aktualnie skupia się na biofilmach Listeria monocytogenes wytwarzanych na muszlach małż.

— Są to pierwsze tego rodzaju badania, które mają na celu zrozumienie funkcjonowania biofilmów na tej matrycy, ponieważ małże mogą stanowić realne zagrożenie dla konsumentów z grup ryzyka oraz dla płodów. W swoich badaniach analizuję konkurencyjność Listeria wobec innych mikroorganizmów, jej preferencje dotyczące różnych gatunków małż oraz zdolność do przetrwania procesów przetwórczych — tłumaczy.

źródło: UWM fm