Ratownicy z Warmii i Mazur wzięli udział w 30. Okręgowych Mistrzostwach PCK

2024-05-25 13:05:14(ost. akt: 2024-05-24 15:57:17)

Autor zdjęcia: Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Drużyny ratowników z całego województwa wzięły udział w 30. Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK. Sukces odniosły drużyny z Olsztyna, Iławy i Bielicach. Zmagania młodych uczniów przyciągnęły sporą publiczność.
Zmagania odbyły się w jednej z olsztyńskich galerii handlowych. Uczestników przywitał wicewojewoda warmińsko-wazurski Zbigniew Szczypiński, prezes Okręgowego Oddziału PCK Zbigniew Kłodowski oraz dyrektor okręgowego oddziału PCK - Dorota d’Aystetten.

Wicewojewoda w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w codziennym życiu oraz ogromne zaangażowanie młodzieży w propagowanie tych umiejętności. Zaznaczył też fakt, że w młodzieńczych latach również brał udział w zmaganiach szkolnych drużyn w zawodach udzielania pierwszej pomocy.

Drużyny rywalizowały w różnorodnych konkurencjach, które odzwierciedlały rzeczywiste sytuacje wymagające natychmiastowej reakcji i interwencji medycznej. Zawodnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną, praktycznymi umiejętnościami oraz szybkością i precyzją działania w sytuacjach symulujących m.in. wypadki drogowe, nagłe zatrzymanie krążenia oraz różnego rodzaju urazy i stany nagłe.

Drużyny musiały udzielać pomocy wielu poszkodowanym jednocześnie, co wymagało doskonałej współpracy i koordynacji działań. Sędziowie, w skład których wchodzili doświadczeni ratownicy medyczni oraz instruktorzy PCK, oceniali każdy aspekt interwencji, od prawidłowej oceny sytuacji po jakość udzielonej pomocy.

W mistrzostwach wzięły udział drużyny z ZSTiO w Iłowie-Osadzie, ZS nr 3 w Szczytnie, ZSL w Morągu, ZS w Iławie, ZS w Bielicach, Technikum nr 8 w Olsztynie i ZSZ w Ostródzie.

Zwycięzcą tegorocznych mistrzostw została drużyna z ZS w Bielicach, która wykazała się nie tylko doskonałą wiedzą, ale również nienaganną współpracą i opanowaniem w trudnych sytuacjach. Drugie miejsce zajęła drużyna z Technikum nr 8 w Olsztynie, a trzecie – drużyna z ZS w Iławie .

Zwycięzcy otrzymali puchary, medale oraz nagrody rzeczowe, które wręczył prezes Zbigniew Kłodowski wraz z wicewojewodą Zbigniewem Szczypińskim.

Mistrzostwa zakończyły się wspólnym zdjęciem wszystkich uczestników oraz organizatorów, a także zapewnieniem, że wiedza i umiejętności zdobyte podczas tego wydarzenia będą procentować w przyszłości, pomagając ratować życie i zdrowie innych ludzi.

Wygrana drużyna weźmie udział w mistrzostwach na szczeblu centralnym.