Maturzyści kontynuują maraton. Trwa egzamin z matematyki

2024-05-08 09:24:15(ost. akt: 2024-05-08 09:27:38)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

W środę o godz. 9. maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Jest on obowiązkowy dla wszystkich maturzystów.
Wraz z tegorocznymi absolwentami liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia do egzaminu z matematyki przystąpili też abiturienci z lat ubiegłych. Są wśród nich osoby, które wcześniej nie przystąpiły do egzaminów oraz osoby, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach lub przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu albo przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby poprawić jego wynik.

Łącznie do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym przystąpiło ponad 293 tys. maturzystów.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik przekazał PAP przed rozpoczęciem egzaminu, że wszystko przebiega prawidłowo.

W tym roku egzaminy maturalne przeprowadzane są w dwóch formułach. Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia zdaje egzamin w nowej formule (formuła 2023). Maturzyści z wcześniejszych roczników w większości zdają egzamin z starej formule (formuła 2015). Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w nowej formule potrwa 180 minut, a przeprowadzany w starej – 170 minut. Podczas egzaminu maturzysta może korzystać z tabeli wzorów, kalkulatora prostego oraz z linijki i cyrkla.

W środę po południu odbędą się egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej. Rozpoczną się o godzinie 14. Nie są obowiązkowe. Język kaszubski, język łemkowski oraz język łaciński i kultura antyczna należą do tzw. przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym. Przystępują do nich tylko ci, którzy zadeklarowali taką wolę.

Jak informuje CKE do egzaminu z języka kaszubskiego - zgodnie z deklaracjami - ma przystąpić 38 maturzystów, do egzaminu z łemkowskiego - 3 osoby, a do egzaminu z łaciny - 199 osób.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Absolwenci czteroletniego technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym będzie przeprowadzony 15 maja, rano.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Aby zdać maturę, abiturient – niezależnie czy zdaje według nowej, czy według starej formuły – musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia. Wyniki matur podane zostaną 9 lipca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu ma prawo do poprawki w sierpniu. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok. (PAP)