Pomysły na sąsiedzkie wydarzenia poszukiwane. Prezydent Olsztyna ogłosił konkurs

2024-04-14 14:00:44(ost. akt: 2024-04-12 15:44:42)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Mat. szkoły

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Za otrzymane wsparcie można zorganizować z sąsiadami festyn, akcję ekologiczną lub edukacyjną.
„Program Aktywni Mieszkańcy – rozwój wspólnot lokalnych" ma formę powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

— Powierzenie oznacza, że nie wymagamy od wnioskodawców wkładu własnego — podkreśla Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. — Planujemy w ten sposób wspomóc działalność oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zaproponowane działania mogą być realizowane m.in. poprzez wspólną organizację festynów, inicjatyw ekologicznych, kulturalnych, edukacyjnych, a także wszystkich innych form działalności integrujących społeczność lokalną. Powinny zachęcać uczestników do wdrażania zmian i partycypacji w sprawach najbliższego otoczenia, uczyć samoorganizacji i pomocy sąsiedzkiej. Realizacja zadania musi odbywać się na terenie administracyjnym gminy Olsztyn. Wydarzenie powinno zostać zorganizowane między majem a październikiem 2024 r.

Na program przeznaczonych zostało z budżetu Miasta Olsztyna 50 tysięcy złotych. Kwota dotacji na zaproponowane działanie nie może przekroczyć 5 tysięcy złotych.

Zainteresowani powinni składać oferty w wersji elektronicznej do 17 kwietnia 2024 roku, do godziny 23.59 za pomocą generatora "WITKAC".

Wersję papierową oferty wydrukowaną z generatora "WITKAC", podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Olsztyna, Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Knosały 3 bud. A, 10-015 w Olsztynie, do 19 kwietnia 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w kopercie opatrzonej nazwą „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" do Kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna.