Wichury na Warmii i Mazurach. Strażacy ostrzegają i podpowiadają jak się zachować

2024-04-03 16:00:55(ost. akt: 2024-04-03 15:50:53)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego obowiązuje pierwszy stopień ostrzeżenia meteorologicznego przed silnie wiejącym wiatrem. W ciągu minionej doby strażacy w tym zakresie interweniowali 18 razy – usuwali głównie powalone drzewa i konary z ciągów komunikacyjnych i posesji.
Mówiąc o porywistym wietrze, klasyfikuje się je najczęściej wg prędkości, z jaką przemieszczają się masy powietrza oraz ze względu na rozmiar szkód, jakie mogą wyrządzić. Wichura – wiatr o prędkości do 88 km/h jest zdolny łamać drzewa, zrywać dachówki i uszkadzać budynki.

Silna wichura, czyli wiatr wiejący do 102 km/h może zrywać dachy, wyrywać drzewa z korzeniami czy łamać słupy energetyczne. Natomiast przy wietrze powyżej 103 km/h, należy się liczyć z zagrożeniem życia.

Ochrona przed wichurą:

— należy usunąć z parapetów, balkonu, obejścia wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i stanowić zagrożenie;
— należy zamknąć okna i drzwi, jeżeli istnieje taka potrzeba dodatkowo je zabezpiecz;
— należy przygotować oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii;
— należy zapewnić bezpieczeństwo zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz;
— należy znaleźć bezpieczne miejsce dla pojazdu – nie wolno parkować w pobliżu drzew, reklam, szyldów i słupów trakcji energetycznej.

Podczas wichury:

— nie należy wychodzić na zewnątrz, jeżeli nie jest to niezbędne;
— jeżeli jest się poza domem, należy poszukać bezpiecznego schronienia;
— nie należy zatrzymywać się pod drzewami, trzeba wyłączyć gaz i elektryczność, aby ograniczyć niebezpieczeństwo powstania pożaru;
— nie należy korzystać z windy, ponieważ w przypadku zaniku zasilania istnieje ryzyko uwięzienia;
— należy zachować szczególną ostrożność podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary, po drugie – przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Po wichurze:

— należy poinformować odpowiednie służby (straż pożarną, policję, pogotowie energetyczne, gazowe oraz inne właściwe służby) o zdarzeniach, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi;
— należy pomóc osobom rannym i poszkodowanym – udzielić im pierwszej pomocy;
— należy uważać na leżące lub zwisające przewody elektryczne, pod żadnym pozorem ich nie dotykaj i nie próbować ich samodzielnie usuwać;
— należy zrobić zdjęcia zniszczeń w Twoim domu (budynku i wyposażenia), gdyż mogą stanowić dowód w procedurze odszkodowawczej;
— należy wezwać służby techniczne, uprzednio wyłączając gaz i elektryczność w przypadku gdy zobaczysz iskrzenie instalacji elektrycznej, popalone przewody lub też poczuje się swąd spalonej instalacji.

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Różański, KW PSP w Olsztynie