Polscy i ukraińscy przedsiębiorcy rozmawiają o współpracy

2024-03-28 10:44:17(ost. akt: 2024-03-28 10:52:10)

Autor zdjęcia: MRiT

Wczoraj (27 marca 2024 r.) w resorcie odbyły się rozmowy stolika gospodarczego przy okazji polsko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych. Stronę polską reprezentował minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, a ukraińską wicepremier, minister ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych i przewodnicząca ukraińskiej części Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej Irina Wereszczuk.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje:

"Polscy przedsiębiorcy są zainteresowani działalnością na rynku ukraińskim. Liczymy na pozytywne zmiany dotyczące kryteriów i warunków udziału w przetargach w Ukrainie" – podkreślił minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman podczas spotkania z wicepremier, minister ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych Iriną Wereszczuk.


Dziś (28 marca 2024 r.) wiceminister rozwoju i technologii Jacek Tomczak i wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kachka, podpisali Plan współpracy między Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwem Gospodarki Ukrainy w zakresie regulacji technicznych, standaryzacji, metrologii i oceny zgodności.

Stolik gospodarczy
W trakcie spotkania podsumowano przebieg 9. posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej (https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/minister-hetman-we-lwowie-tylko-wzajemny-dialog-i-otwartosc-moga-doprowadzic-do-kompromisowego-rozwiazania-wrazliwych-kwestii-w-dwustronnych-relacjach), które odbyło się 11 marca br. we Lwowie. Poruszono temat odbudowy Ukrainy i zaangażowania w nią polskich firm.

Minister Krzysztof Hetman podkreślił, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) będzie kontynuować program wsparcia polskich przedsiębiorców zainteresowanych odbudową Ukrainy w formie konsultacji, misji gospodarczych i forów biznesu. PAIH we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii (MRiT) planuje w najbliższych miesiącach organizację misji sektora polskich przedsiębiorców branży medycznej, farmaceutycznej i rehabilitacyjnej oraz Polsko-Ukraińskiego Forum Biznesu w Ukrainie. PAIH zgodził się również dzielić doświadczeniami nt. swojej działalności z ekspertami z Ukrainy. Zaoferował organizację staży w Polsce dla przedstawicieli strony ukraińskiej. Strony rozmawiały również o dalszej realizacji kontraktów polskich przedsiębiorców w Ukrainie w ramach udzielonego przez polski rząd kredytu pomocy wiązanej.

Plan współpracy
Wyrazem wsparcia dla Ukrainy w dostosowaniu do wymogów jednolitego rynku europejskiego, jest m.in. podpisany Plan działania w zakresie regulacji technicznych, normalizacji, metrologii i oceny zgodności na lata 2024–2026.

Plan określa ramy współpracy, w szczególności dotyczące wymiany doświadczeń i wsparcia dla ukraińskich specjalistów ds. regulacji technicznych, w tym przeprowadzania szkoleń, seminariów i wizyt studyjnych. Przewidziana współpraca będzie też dotyczyć wzajemnych analiz porównawczych w zakresie wzorcowania i pomiarów oraz świadczenia usług metrologicznych. Poza MRiT, we wdrażanie Planu zaangażowany będzie Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Polskie Centrum Akredytacji.