PAN wyróżniła wybitnych naukowców z Olsztyna

2024-02-25 08:00:00(ost. akt: 2024-02-23 14:26:45)

Autor zdjęcia: gov.pl

Nagrody Naukowe Oddziału PAN to prestiżowe wyróżnienia przyznawane wybitnym naukowcom za ich wkład w rozwój nauki oraz za osiągnięcia naukowe o znaczeniu ogólnokrajowym. W tegorocznej edycji szczególną uwagę zwrócono na prace badawcze o istotnym znaczeniu dla społeczeństwa i gospodarki regionalnej.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele środowiska naukowego, władz lokalnych oraz zasłużeni goście, w tym Wicewojewoda Zbigniew Szczypiński.

Podczas ceremonii laureaci zostali uhonorowani za swoje osiągnięcia w różnych dziedzinach nauki, od medycyny i biologii po technologię i inżynierię. Ich badania i prace naukowe stanowią istotny wkład w rozwój wiedzy i innowacji oraz mają znaczący wpływ na rozwój społeczeństwa.

Nagroda w kategorii: Nauki społeczne i humanistyczne otrzymał:

prof. dr hab. Grzegorz Jasiński, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, za trzy monografie: Na Mazurach w XIX i XX wieku. Prace historyczne; Luteranie na Mazurach i Warmii po 1945 roku; Mazury i Polacy. Relacje z podroży i opinie z przełomu XIX i XX wieku.

Nagroda w kategorii: Nauki biologiczne, rolnicze i medyczne otrzymał:

prof. n. med. Andrzej Edward Grzybowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, za opracowanie modeli algorytmów strużących ocenie ryzyka krótkowzroczności oraz zastosowania Al do diagnozowania retinopatii u diabetyków.

Nagroda w kategorii: Nauki ścisłe, techniczne i nauki o Ziemi otrzymała:

dr hab. Elżbieta Regulska, Uniwersytet w Białymstoku, za osiągniecie pod tytułem „Modyfikowane mieszane tlenki metali oraz aromatyczne związki heterocykliczne zawierające fosfor w układzie pierścieni skondensowanych, jako materiały funkcjonalne".

Wyróżnienie w kategorii: Nauki społeczne i humanistyczne otrzymał:

dr hab. inż. Roman A. Lewandowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, za opracowanie pt. „Kontrola menedżerska i jej pływ na wyniki szpitali publicznych. Ujęcie modelowe".

Wyróżnienie w kategorii: Nauki biologiczne, rolnicze i medyczne otrzymała:

dr Agnieszka Gęgotek, Uniwersytet w Białymstoku, za wykazanie zmian w profil proteomicznym komórek skóry pod wpływem promieniowania UVA/UVB w warunkach in vitro, oraz określenie zakresu działania związków protekcyjnych wobec tych komórek.

Nagrody Naukowe Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku są nie tylko dowodem uznania dla osiągnięć naukowych, ale także bodźcem do dalszych wysiłków w dziedzinie badań naukowych i rozwoju akademickiego.

Źródło: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie