Powiat olsztyński na czele listy z największą liczbą firm. W całym województwie to już ponad 147 tysięcy podmiotów

2024-02-22 09:00:00(ost. akt: 2024-02-21 14:54:29)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: pixabay

Jak podał Urząd Statystyczny w Olsztynie, w województwie warmińsko-mazurskim na koniec ubiegłego roku w rejestrze REGON wpisanych było 147,3 tysięcy podmiotów gospodarczych. To o 2,3 proc. więcej niż rok wcześniej.
Najwięcej firm funkcjonowało na terenie Olsztyna – 25 682, co stanowi 17,4 proc. ogółu, powiatu olsztyńskiego – 14 823 (10,1 proc.) i Elbląga – 14 169 (9,6 proc.).

Podobnie, jak w roku 2022, najmniej działało w powiatach: węgorzewskim – 1 993 (1,4 proc.), gołdapskim – 2 420 (1,6 proc.) i nidzickim – 2 619 (1,8 proc.).

O poziomie przedsiębiorczości na danym obszarze świadczy wskaźnik przedsiębiorczości, wyrażony liczbą podmiotów gospodarczych na 1000 osób zamieszkujących dany obszar.

Fot. Urząd Statystyczny w Olsztynie

W 2023 roku dla województwa warmińsko-mazurskiego wyniósł on 108 (w roku 2022 było to 105). W kraju wskaźnik ten był wyższy i wyniósł 137 (w r. 2022 – 132).

Największą aktywnością gospodarczą mierzoną tym parametrem w województwie wykazali się mieszkańcy Olsztyna (153), Elbląga (125) oraz powiatu giżyckiego (123).

Najniższy wskaźnik przedsiębiorczości charakteryzował powiat działdowski (81).

Powiat olsztyński ma tu piąte miejsce na Warmii i Mazurach z wynikiem 114 firm na 1000 mieszkańców. W zestawieniu znalazł się za powiatem mrągowskim (119), a przed lidzbarskim (109).