Na Warmii i Mazurach trwa rok Immanuela Kanta

2024-02-12 19:30:21(ost. akt: 2024-02-12 15:08:30)

Autor zdjęcia: wikipedia.pl

Rok 2024 sejmik województwa ustanowił na Warmii i Mazurach Rokiem Immanuela Kanta. Regionalny samorząd chce w ten sposób upamiętnić 300. rocznicę urodzin wielkiego filozofa i jego związki z regionem.
To właśnie dziś (12 lutego) przypada 220 rocznica śmierci filozofa. Z tej okazji w Gołdapi odbywają się uroczystości upamiętniające filozofa. Ale według samorządu województwa to właśnie przypadająca w 2024 roku trzechsetna rocznica urodzin jednego z najwybitniejszych filozofów epoki oświecenia powinna przyczynić się do "dyskusji nad kondycją moralną dzisiejszego świata, tego w rozumieniu globalnym, jak też świata relacji międzyludzkich".

Immanuel Kant (1724-1804) był filozofem, profesorem Uniwersytetu Królewieckiego, twórcą filozofii krytycznej, autorem m.in. "Krytyki czystego rozumu". "Jego pojęcie filozofii etyki i moralności wywarło wielki wpływ na rozumienie otaczającego nas świata, nasz o nim osąd" - napisano w stanowisku sejmiku ws. ustanowienia roku 2024 Rokiem Immanuela Kanta na Warmii i Mazurach.

Przypomniano też, że w koncepcji filozoficzno-prawnej "Wiecznego Pokoju" Kant podkreślał m.in., iż żadne państwo nie może pozbawić innego suwerenności, gdyż należy ona do społeczności ludzi je tworzących, ani nie powinno ingerować w sprawy wewnętrzne innych państw. W ocenie warmińsko-mazurskich samorządowców, jest to szczególnie aktualne w obecnej sytuacji geopolitycznej, związanej z agresją Rosji na Ukrainę.

Ogłoszenie Roku Immanuela Kanta ma być również okazją do przypomnienia jego związków z regionem. Niemal całe życie spędził on w Królewcu, wyjeżdżał z tego miasta sporadycznie. Jednym z miejsc, które odwiedził była mazurska Gołdap, a po studiach pracował jako domowy nauczyciel w Jarnołtowie w powiecie ostródzkim.

— Czteroletni pobyt młodego Kanta jako prywatnego nauczyciela w majątku Fryderyka von Hülsena w Jarnołtowie oraz jego wizyta u przyjaciela, generała von Lossowa w Gołdapi, która była najdłuższą podróżą jaką podjął w swoim życiu, bezsprzecznie przyczyniły się do ukształtowania późniejszych postaw i myśli wybitnego filozofa — podkreślił sejmik.

W obu tych miejscowościach są upamiętnienia związane z pobytem Kanta - w Gołdapi pomnik przy ul. Lipowej, a w Jarnołtowie pamiątkowa tablica i rzeźba przedstawiająca filozofa.

Sejmik zwrócił się też do szkół, instytucji kultury, organizacji społecznych i mediów z województwa o włączenie się w działania popularyzujące postać i dorobek filozofa.

Przypomnijmy, że 25 stycznia br., w siedzibie Archiwum Państwowego w Olsztynie, oficjalnie rozpoczęły się obchody Roku Immanuela Kanta na Warmii i Mazurach. W inauguracji wziął udział Wojewoda Warmińsko-Mazurski Radosław Król, a także liczni przedstawiciele władz województwa, samorządów lokalnych oraz reprezentanci instytucji społeczno-kulturalnych regionu.

W związku z inicjatywą w 2024 roku zaplanowane zostały różnorodne wydarzenia, konferencje, wystawy i spotkania edukacyjne, które połączą mieszkańców regionu i miłośników filozofii.

PAP/GO

autor: Marcin Boguszewski