Olsztyn nie składa broni. Władze miasta walczą o przebieg północnej obwodnicy

2024-01-14 11:00:00(ost. akt: 2024-01-12 14:45:51)
Początek obwodnicy ma być w okolicy Spręcowa na DK 51, a koniec w rejonie ronda w Kudypach na obwodnicy południowej Olsztyna

Początek obwodnicy ma być w okolicy Spręcowa na DK 51, a koniec w rejonie ronda w Kudypach na obwodnicy południowej Olsztyna

Autor zdjęcia: GDDKiA

Władze Olsztyna dalej zabiegają o korytarz wschodni, którym miałaby pobiec północna obwodnica Olsztyna. Według miasta prognoza ruchu została wykonana niewłaściwie. Projektant i drogowcy stanowczo się z tym nie zgadzają.
Choć drogowcy zdecydowali, że północna obwodnica Olsztyna i Dywit pobiegnie od zachodu miast, to władze Olsztyna wciąż zabiegają o korytarz wschodni. Teraz mają zastrzeżenia do analiz i prognoz ruchu wykonanych dla obwodnicy, na których podstawie m.in. została podjęta decyzja o wyborze korytarza.
W piśmie do GDDKiA prezydent Olsztyna podnosi, że należy mieć na uwadze to, że miasto Olsztyn jest jednym z największych ośrodków, dla których obecnie projektuje się obwodnicę. I istotne jest, aby w analizach ruchu brać uwagę nie tylko ruch tranzytowy, jaki przyszła obwodnica ma wyprowadzić z miasta, ale również ruch generowany przez miasto i Miejski Obszar Funkcjonalny, które również mógłby zasilać przyszłą obwodnicę, a tym samym odciążać śródmieście miasta.

Ratusz ma wątpliwości co do analiz i prognoz ruchu, bo np. analizowany układ drogowy nie uwzględnia części ważnych ulic.

Prezydent zwraca uwagę na duże rozbieżności między danymi miasta dotyczącego ruchu samochodowego a GDDKiA. Na przykład na al. Wojska Polskiego drogowcy posługują się liczbą 11,9 tys. pojazdów na dobę, podczas gdy systemy sterowania ruchem w mieście (ZDZiT) zarejestrowały 36,8 tys. pojazdów.
W ocenie gminy Olsztyn niejasności i niewłaściwa kalibracja modelu ruchu pozwalają poddać pod wątpliwość wyniki prognoz, a co za tym idzie również wybór zachodniego wariantu obwodnicy.

Projektant odpiera zarzuty


Co na to drogowcy i firma Trakt, która projektuje obwodnicę? Według projektanta prognozy ruchu zostały wykonane poprawnie.

— Projektant potwierdza, że przygotowane prognozy ruchu zostały wykonane poprawnie z należytą starannością z punktu widzenia, któremu miały one służyć, przygotowane prognozy ruchu na etapie studium korytarzowe oraz STEŚ (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, red.) wykazały, że natężenie ruchu w obu korytarzach jest zbliżone — czytamy w odpowiedzi firmy Trakt. — A decyzja o wyborze korytarza do dalszych analiz powinna bazować na kryteriach ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Po przeanalizowaniu całości materiałów jako najkorzystniejszy wybrano wariant O6+D4 w wariancie wschodnim. Próby dyskredytacji przygotowanej prognozy ruchu jako opracowania zawierającego błędy i krzywdzącego dla wariantu wschodniego, w momencie gdy wariant C6+D4 w korytarzu wschodnim został wskazany jako najkorzystniejszy, uważamy za nieuzasadnione — przekonują projektanci.

Dlaczego przepadł wschód


Tu przypomnijmy, że sami drogowcy nie są zachwyceni korytarzem zachodnim. Z analizy wielokryterialnej wynikało, że najkorzystniejsza jest kombinacja wariantów w korytarzu wschodnim (O6+D4) wskazana przez projektantów. I tak obwodnica biegłaby od Spręcowa, omijała od zachodu Ługwałd i os. Sterowców, wchodząc w Las Miejski i tu po przecięciu z drogą 51 biegłaby na wschód, by ominąć Zalbki od południa i pobiec dalej na południowy wschód aż węzła Olsztyn Wschód na S16. Jednak realizacja tej kombinacji oznaczałaby, że Olsztyn musiałby sfinansować budowę odcinka obwodnicy w swoich granicach administracyjnych. Chodzi o 7 kilometrów drogi. Zgodnie z przepisami koszty budowy dróg krajowych na terenie miast na prawach powiatu ponosi samorząd. Ale prezydent oświadczył drogowcom, że miasto nie ma środków na tę inwestycję, tak samo jak gmina Dywity na odcinek drogi gminnej, stanowiący połączenie obwodnicy z istniejącą DK51. Dlatego drogowcy postawili na korytarz zachodni, a w nim na trzy warianty do dalszych prac projektowych.

Drogowcy wybrali też zachodni korytarz po to, by uniknąć tym samym konfliktu w kwestii wejścia przyszłej inwestycji w obszar Lasu Miejskiego, czemu stanowczo sprzeciwiali się zarówno prezydent, jak i radni miejscy.

Drogowcy twardo przy swoim


Również drogowcy w odpowiedzi do prezydenta Olsztyna podtrzymali swoje stanowisko co do prawidłowości wykonanych dla obwodnicy Olsztyna prognoz ruchu. Podkreślili, że zgodnie z Niebieską Księgą dla inwestycji na drogach krajowych i wojewódzkich zaleca się stosować Krajowy Model Ruchu.
Odnosząc się do zarzutu, że prognoza nie uwzględnia modelu szczegółowego w granicach miasta, przypomnieli, że opracowanie modelu ruchu na terenie miasta jest zadaniem prezydenta Olsztyna. A model ruchu dla Olsztyna nie został opracowany, więc nie mieli możliwości uwzględnić go w prognozie ruchu.
Za bezpodstawny uznali też zarzut, że prognoza oparta została w całości o Generalny Pomiar Ruchu, że nie przeprowadzono badań uzupełniających. Jak wyjaśnił dyrektor oddziału GDDKiA w Olsztynie Mirosław Nicewicz, w ramach prac związanych z prognozą ruchu wykonano 24-godzinny pomiar ruchu drogowego w 9 punktach, a także na 10 skrzyżowaniach zlokalizowanych na terenie Olsztyna oraz w jego sąsiedztwie. A pomiar ruchu został wykonany 28.09.2021 r. (wtorek) i trwał całą dobę, zgodnie z zasadami przeprowadzenia całodobowych pomiarów ruchu obowiązujących dla wszystkich inwestycji na sieci dróg krajowych.

Przypomnieli, że zgodnie z zasadami pomiary ruchu należy przeprowadzać w okresie od 15.04 do 31.05 lub od 10.09 do 25.10 (z wyjątkiem dni świątecznych i przedłużonych weekendów). Ponadto pomiar powinien być rozpoczęty o godzinie 6 we wtorek, środę lub czwartek i zakończony o godz. 6 w dniu następnym, czyli zakończony najpóźniej w piątek rano. Tymczasem większość pomiarów ruchu udostępnionych przez ZDZiT w Olsztynie została wykonana w piątek, a więc dzień, w którym ruch odbiega od typowych zachowań komunikacyjnych.
Zdaniem drogowców obwodnica przejmie co najmniej 50 procent ruchu, który wjeżdża dzisiaj do Olsztyna aleją Wojska Polskiego.

Andrzej Mielnicki

Komentarze (2) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. antyPIS #3113187 14 sty 2024 18:52

    Problem tu jest taki że zawsze robi się na wczoraj. Obwodnica powinna być dookoła Olsztyna i tyle.

    odpowiedz na ten komentarz

  2. und #3113175 14 sty 2024 11:37

    Wystarczy tylko zdrowy rozsądek aby zauważyć, że żaden z wariantów nie bierze pod uwagę ochrony środowiska co w tym konkretnym przypadku winno stanowić podstawowe kryterium. Można myśleć o Niemcach dobrze lub źle ale oni pozostawili okolice Olsztyna z myślą o następnych pokoleniach. Jak się okazało nie ich pokoleniach. A my teraz robimy wszystko ażeby nawet samemu sobie zniszczyć to co dostaliśmy. A szkoda.

    Ocena komentarza: warty uwagi (2) odpowiedz na ten komentarz