Sobota, 15 sierpnia 2020. Imieniny Marii, Napoleona, Stelii

Kwalifikacja wojskowa. Kto musi się zgłosić i kiedy?

2020-01-16 16:27:31 (ost. akt: 2020-01-16 16:39:24)
Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Wkrótce ruszy kwalifikacja wojskowa w naszym województwie. Stosowne oświadczenie w tej sprawie wydał już wojewoda. Sprawdzamy, kto musi się zgłosić na komisję.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O PRZEPROWADZENIU KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2020 ROKU:

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1982) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980)

ogłaszam kwalifikację wojskową, która zostanie przeprowadzona

w okresie od dnia 4 lutego 2020 roku do dnia 17 kwietnia 2020 roku
w lokalu Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2
w Starostwie Powiatowym w Olsztynie pl. Bema 5

1. Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza zgłoszenie się osoby przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień w terminie i miejscu określonym w obwieszczeniu i wezwaniu imiennym.

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2001 roku;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 1999 - 2000, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944);

5) osoby, które ukończyły18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt lub burmistrz (prezydent miasta),

4. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3) wojskowemu komendantowi uzupełnień:

a) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;

b) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;

c) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku;


5. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia:

1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną, w tym

wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy

przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3) wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty oraz

dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz

posiadane kwalifikacje zawodowe;

6. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.

7. Osoby, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

8. Osoby, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów art. 21 § 1 pkt 3i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego.

9. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

10. Na osobach, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, obowiązek ten ciąży do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia.

11. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

12. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

13. Niestawienie się osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, a także odmowa poddania się badaniom lekarskim (w tym specjalistycznym) podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.Czytaj e-wydanie
Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Roczna prenumerata e-wydania Gazety Olsztyńskiej i tygodnika lokalnego tylko 199 zł.

Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.plPolub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (11) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. ja #2851263 | 196.240.*.* 18 sty 2020 01:03

  jakies jaja chyba robicie ze bedziemy warszawiakow bronic co nas doja na kazdym kroku. niech sobie politycy walcza. nic mi ten kraj nie dal i nic ode mnie nie dostanie

  Ocena komentarza: warty uwagi (2) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 2. Alan #2850723 | 37.47.*.* 17 sty 2020 08:56

  A jest tam internet? SOBOTY SA WOLNE?

  Ocena komentarza: warty uwagi (2) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 3. olsztynianka 79 lat #2850687 | 37.248.*.* 17 sty 2020 07:37

  W 1967 nie było Rzeczypospolitej Polskiej.Był gen Marian Spychalski min.obrony narodowej i komitet centralny PZPR.Obecne władze zmieniają nazwy ulic,nie potrafią zmienić tak ważnego aktu prawnego jak obrona R.P.

  ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

  1. mos #2850659 | 217.138.*.* 17 sty 2020 01:18

   Jak kaza nam w Iranie walczyc to w pierwszym szeregu pomaszeruja panowie poslowie i panie poslanki? Latwo jest wydawac rozkazy zza biurka w warszawie a potem sie ewakuowac do Rumunii

   Ocena komentarza: warty uwagi (6) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (2)

   1. Kapral #2850656 | 83.9.*.* 17 sty 2020 00:40

    Ciekawe jest to, że służba obowiązkowa nie została zlikwidowana - a zawieszona. Tylko, że żaden polityk nie chce jej odwiesić -bo po co nadstawiać 4 litery. Jak tak dalej będzie to zamiast armii będziemy mieli bandę zniewieściałych w rureczkach chłopców do bicia. Ten kraj schodzi ...

    Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

    Pokaż wszystkie komentarze (11)