Quantcast

Niedziela, 27 września 2020. Imieniny Damiana, Mirabeli, Wincentego

KE przedstawiła unijną strategię na kolejne 5 lat

2019-05-01 12:57:45 (ost. akt: 2019-05-02 13:02:16)

Autor zdjęcia: Mueller / MSC/ Wikipedia/ Creative Commons Attribution 3.0

Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, po których nastąpi zmiana przywództwa politycznego instytucji UE, Komisja Europejska przedstawiła Program strategiczny na lata 2019–2024. Według KE przyszłe działania unijnych instytucji powinny koncentrować się na pięciu wymiarach: bezpieczeństwa, konkurencyjności, sprawiedliwości, zrównoważeniu gospodarki i utrzymaniu silnej pozycji na arenie międzynarodowej.

Europa zapewniająca ochronę - podkreśla Komisja - powinna kontynuować wysiłki na rzecz stworzenia skutecznej i rzeczywistej europejskiej unii bezpieczeństwa i dążyć do stworzenia prawdziwej Europejskiej Unii Obrony, tak aby współpraca w dziedzinie obronności w UE stała się normą, a nie wyjątkiem. Musi również aktywniej zarządzać migracją. Wymaga to kompleksowych działań na każdym szczeblu i prawdziwie unijnego podejścia opartego na podziale odpowiedzialności i na solidarności między państwami członkowskimi.

By być konkurencyjna, Europa musi zmodernizować i w pełni wdrożyć jednolity rynek we wszystkich jego aspektach. Musi zadbać o to, aby badania naukowe i innowacje były odpowiedzią na przemiany ekologiczne, społeczne i gospodarcze oraz związane z nimi wyzwania społeczne. Musi inwestować w kluczowe europejskie zdolności cyfrowe i razem dążyć do rozwoju budowanej w Europie sztucznej inteligencji ukierunkowanej na człowieka. Musi nadal wspierać wzrost gospodarczy i zapewniać trwały dobrobyt przez pogłębianie unii gospodarczej i walutowej. Musi nadal wspierać transformację europejskiego rynku pracy, a jednocześnie dbać o to, aby odbywała się ona na sprawiedliwych zasadach.

W sferze sprawiedliwości - deklaruje KE - musimy w dalszym ciągu realizować Europejski filar praw socjalnych. Musimy również wspólnie z państwami członkowskimi prowadzić działania na rzecz włączenia społecznego i równości, między innymi w odpowiedzi na dysproporcje regionalne, potrzeby mniejszości, kwestie dotyczące płci społeczno-kulturowej i wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa. Musimy stanowczo stać na straży wspólnych wartości, na których opiera się Unia Europejska – takich jak praworządność – i je propagować. Potrzebujemy sprawiedliwej i nowoczesnej polityki podatkowej, a także przystępnej cenowo i dostępnej opieki zdrowotnej wysokiej jakości oraz dostępu do energooszczędnych mieszkań dobrej jakości i po przystępnych cenach dla wszystkich w Europie.

Zrównoważona Europa z kolei musi unowocześnić gospodarkę, tak aby uwzględniała zrównoważone wzory produkcji i konsumpcji. Musi podejmować intensywniejsze wysiłki w walce ze zmianą klimatu i w celu odwrócenia procesu degradacji środowiska. Musi przestawić się na bardziej zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym przez promowanie ekologicznego wzrostu gospodarczego, biogospodarki i zrównoważonych innowacji. Musi także zoptymalizować potencjał unii energetycznej, mierząc się z pozostałymi istotnymi wyzwaniami, takimi jak bezpieczeństwo energetyczne, koszty energii dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz wpływ na zmianę klimatu.

Komisja uważa też, że Europa powinna być wpływowa. A więc musi odgrywać wiodącą rolę na arenie światowej przez konsekwentne i silne poparcie dla wielostronnego, globalnego porządku, który jest oparty na zasadach i którego centralnym elementem jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. UE powinna również nadać priorytet rozwijaniu bliskich stosunków z najbliższymi sąsiadami, w oparciu o wyraźną równowagę praw i obowiązków. Wzmocnienie roli euro w skali świata zwiększyłoby również suwerenność gospodarczą i walutową Europy.

Strategia to m.in. efekt wysłuchanych przez unijne instytucje obywateli, zebranie opinii podczas niemal 1,6 tys. dialogów obywatelskich. Dokument będzie omawiany na spotkaniu przywódców unijnych 9 maja w Sybinie w Rumuni.

Cytowany przez Biuro Prasowe KE przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podkreślił, że obowiązkiem każdego pokolenia jest poprawa losu Europejczyków, obecnie i w przyszłości, przez wywiązanie się z ponawianej przez nas obietnicy pokoju, postępu i dobrobytu. Wyzwań, przed jakimi stoimy wspólnie jako Europejczycy, z każdym dniem przybywa. Aby Europa mogła prosperować, państwa członkowskie UE muszą działać wspólnie. "Jestem przekonany, że tylko w jedności znajdziemy siłę potrzebną do zachowania naszego europejskiego stylu życia, ochrony naszej planety i wzmocnienia naszej pozycji na arenie światowej" - dodał.

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB