Wielbark: warto zobaczyć

2010-07-06 13:05:28(ost. akt: 2010-07-12 18:30:05)
Spływ rzeką Omulew

Spływ rzeką Omulew

O walorach regionu i okolicy decyduje wyjątkowe położenie geograficzne (otoczenie lasów, jezior i rzek) oraz bogata przeszłość historyczna.
Do najcenniejszych elementów krajobrazu kulturowego Wielbarka należą: dość dobrze zachowana dawna zabudowa miejska, liczne przykłady dawnego budownictwa wiejskiego i historyczna struktura sieci osadniczej oraz bardzo charakterystyczny, zdominowany przez rozległe podmokłe łąki i zamykające horyzont lasy krajobraz ubogiej równiny sandrowej.

Najważniejsze daty w historii Wielbarka: 21 lipca 1723 roku na mocy restryktu królewskiego nadanie praw miejskich, od 21 stycznia do 2 lutego 1807 roku Napoleon wraz ze sztabem kwaterował w Wielbarku, w styczniu 1813 roku przebywał w Wielbarku car Aleksander I oczekując na decyzję Prus, w sprawie przymierza w wojnie przeciwko Francji. Okolice Wielbarka (Karolinka) są też miejscem samobójczej śmierci i pochówku rosyjskiego generała Samsonowa, przeciwnika Hindenburga w bitwie 1914 roku, określanej w historiografii niemieckiej jako bitwa pod Tannenbergiem. Miasto od wieków posiadało wybitnie polski charakter, od I wojny światowej język polski był w powszechnym użyciu. Za III Rzeszy znaczne postępy poczyniła germanizacja. Po II wojnie światowej, w 1946 roku Wielbark utracił prawa miejskie.

Odwiedzając Wielbark nie sposób nie zwrócić uwagi na zespół XIX-wiecznych kamieniczek zlokalizowanych w rynku; zespół kościoła parafialnego rzymsko-katolickiego (XIX wieczny neogotyk); XIX wieczny kościół ewangelicko-augsburski; zespół kościoła parafialnego rzymsko-katolickiego w Lesinach Wielkich; jeden z największych zachowanych w województwie cmentarzy wojennych z 1914 roku; pomnik generała Samsonowa upamiętniający bitwę pod Tannenbergiem w 1914 roku - okolice leśniczówki Karolinka pod Wielbarkiem.

Obszar gminy włączony jest do utworzonego systemu terenów chronionych, będących częścią osłony ekologicznej kraju pod nazwą Zielone Płuca Polski. Szlaki kajakowe rzekami: Omulew i Sawicą stwarzają bardzo dobre warunki do organizacji spływów kajakowych.


Krajobraz gminy zdominowany jest przez rozległe podmokłe łąki i lasy. Na terenie Nadleśnictwa Wielbark wytyczono i oznakowano 3 szlaki rowerowe:
zielony (35,5 km), żółty (4,3 km) i czerwony (14,2 km). Na szczególna uwagę zasługuje szlak czerwony, który swój początek i zarazem koniec ma przy leśniczówce Wielbark; za mostem na Omulwi. Trasa w kształcie pętli biegnie przy leśniczówce Karolinka, obok pomnika upamiętniającego śmierć rosyjskiego generała Aleksandra Samsonowa, przez osadę zwaną Rokitka (Piwnice Małe), obok kol. Wsi Piwnice Wielkie.

Mapę przedstawiająca wszystkie szlaki można otrzymać w Nadleśnictwie Wielbark, tel. (089) 621-80-10. Mapa ta przedstawia też dwa szlaki kajakowe rzekami Sawicą i Omulwią. Obydwa szlaki w większości płyną wśród lasów. Szlak Sawicy, ze względu na szybszy nurt, większa ilość zakrętów i zwalone drzewa, uważany jest za trudniejszy. Szlak zaczyna się w gminie Dźwierzuty i przepływa przez tereny położone w gminie Szczytno, a swoje ujście ma w Omulwi w centrum Wielbarka.

Szlak Omulwią ma swój początek w jeziorze Omulew w gminie Nidzica, przebiega następnie przez gminę Jedwabno, aż do gminy Wielbark. Ten szlak jest ceniony przez turystów lubiących ciszę. W samym Wielbarku znajdziemy osoby organizujące spływy, które dostarczają i odbierają kajaki w umówionych miejscach.oprac. tim

Warto zobaczyć w Wielbarku i okolicy:
Lesiny Wielkie: kościół z 1859 roku, dwa stare cmentarze, drewniane domy
Wielbark: kościół ewangelicki z pocz. XIX wieku
Wielbark: neogotycki kościół katolicki pw. św. Jana Nepomucena, wybudowany w latach 1879-1880.
Wielbark: kamienice z XIX w.
Wielbark: neogotycka kapliczka z 1885 r. (obok kościoła),
Wielbark: cmentarz wojenny (droga na Jedwabno)
Wielbark: dawny cmentarz ewangelicki z mogiłami żołnierzy


Warto zobaczyć w sąsiednich gminach:
Janowo
Jedwabno
Rozogi
Szczytno


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5