Mieszkańcy chwalą sobie życie w powiecie węgorzewskim

2021-03-13 12:00:00 (ost. akt: 2021-03-12 09:19:24)

Autor zdjęcia: arch.GG

Większość badanych mieszkańców chwali sobie życie na terenie powiatu węgorzewskiego. Oczekują jednak lepszego transportu i ofertu kulturalno-rozrywkowej.
Węgorzewski magistrat opublikował raport z badania mieszkańców „Partnerstwo Gmin Węgorzewo, Pozezdrze oraz Powiatu Węgorzewskiego motorem rozwoju lokalnego”. W badaniu mieszkańców przeprowadzonym w dniach 25 stycznia - 14 lutego 2021 roku wzięło udział 600 respondentów, lecz ankietę wypełniło do końca 340 osób. To 56,6 procent odpowiadających. W związku z powyższym wyniki badania zostały określone dla 340 osób jako stanowiących 100 procent respondentów.

Z danych opublikowanych przez organizatorów badania wynika, że blisko 70 procent respondentów ocenia obszar partnerstwa jako miejsce dobre do życia i rozwoju.
— Wynik bardzo wysoki i optymistyczny, jednak musimy pamiętać, że łącznie około 21 procent mieszkańców na pytanie: „Czy ogólnie rzec biorąc, obszar Partnerstwa jest Pana/i zdaniem dobrym miejscem do życia i rozwoju?” zaznaczyło odpowiedź „Raczej nie” - 14,12 procent i „Zdecydowanie nie” - 6,76 procent — komentują autorzy opracowania. — Wielu mieszkańców dostrzega atuty gmin tworzących partnerstwo jednak w analizie powinniśmy skupić się również na deficytach. Warto wspomnieć o 10 procentach osób, którzy na dzień dzisiejszy nie potrafią dokonać jednoznacznej oceny.

Z kolei biorąc pod uwagę odpowiedzi dotyczące silnych stron obszaru partnerstwa jakimi są według ankietowanych: walory środowiska naturalnego tj. czyste powietrze, woda, zieleń 78,24 procent, bezpieczeństwo 62,94 procent, atrakcyjność turystyczna, przyrodnicza i kulturowa 68,24 procent, ale także lokalny patriotyzm, dziedzictwo i historia 48,82 procent oraz więzi i tradycje rodzinne 63,82 procent.

— Należy wierzyć, że poprzez umiejętne wykorzystanie tych walorów powstaną skuteczne projekty, które wpłyną na zahamowanie negatywnego zjawiska w partnerstwie związanego z marginalizacją obszaru — czytamy w opracowaniu.
Znaczące problemy wskazane przez mieszkańców pokrywają się w większości z badaniami wśród młodzieży (o czym pisaliśmy w poprzednim numerze), a są to: wysokość zarobków i płac - 85 procent respondentów nie jest z nich zadowolona, mamy do czynienia z brakiem atrakcyjnych ofert pracy 83,82 procent oraz możliwości kontynuowania nauki i kształcenia się - 78,53 procent.

— Kolejnym problemem z jakim borykają się mieszkańcy jest komunikacja oraz transport zbiorowy tj. 77,65 procent respondentów. Znajduje to również swoje odzwierciedlenie w odpowiedzi, jakie przedsięwzięcia powinny zostać zrealizowane na obszarze partnerstwa

Z dokumentu wynika, że respondenci zwrócili także uwagę na słabą ofertę kulturalno-rozrywkową (77,06 procent) oraz na niezadowalającą ofertę usług społecznych (73,82 procent).

— Potrzeba zintegrowania usług społecznych wynika z pojawiających się nowych potrzeb mieszkańców, którzy nie są klientami pomocy społecznej — opisują autorzy. — Dlatego powstaje przestrzeń na stworzenie potencjalnej nowej instytucji z zintegrowanym wsparciem usługowym potrzebującym mieszkańcom, w tym również osobom niepełnosprawnym, czy niesamodzielnym życiowo. Tego typu instytucja byłaby odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na usługi społeczne i będzie dbała o większą integrację mieszkańców, wsparcie wolontariatu, czy budowania relacji sąsiedzkich.

Więcej na temat badań można przeczytać w opracowaniu dostępnym na stronie internetowej węgorzewskiego UM.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5