Nawet 1000 zł dopłaty do hektara dotkniętego suszą

2018-09-13 12:00:00(ost. akt: 2018-09-13 10:19:18)

Autor zdjęcia: pixabay.com

Wiadomo już w jakiej wysokości odszkodowania za straty wyrządzone przez tegoroczną suszę otrzymają rolnicy z naszego regionu. Co niezmiernie ważne – aby otrzymać pomoc rządową, trzeba w wyznaczonym terminie złożyć odpowiedni wniosek.
Tegoroczna aura, a dokładnie brak opadów deszczu, dał się mocno we znaki wszystkim rolnikom, zwłaszcza w naszym regionie. Jak w wakacje podawały służby wojewody warmińsko-mazurskiego, odpowiedzialnego za organizację wypłat odszkodowań za straty, jakie na skutek niesprzyjającej pogody dotknęły rolników, susza wystąpiła na terenie całego województwa. Jednak jej natężenie było różne. Z danych wynika, że brak deszczu najbardziej dał się we znaki we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego, w tym w powiecie węgorzewskim.

— Wojewoda już w lutym powołał stosownymi zarządzeniami komisje do spraw szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego oraz Komisję Wojewódzką do koordynacji działalności komisji terenowych — informowała Bożena Ulewicz z Biura Prasowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z informacji przekazanych pod koniec lipca wynikało, że do wojewody warmińsko-mazurskiego wpłynęły wnioski ze wszystkich gmin powiatu węgorzewskiego o oszacowanie strat suszowych łącznie w 560 gospodarstwach rolnych na powierzchni 16,7 tysięcy hektarów. Najwięcej zgłoszeń podali rolnicy z gminy Węgorzewo – 252, z gminy Budry było ich 182, a z Pozezdrza i okolic 126.
Dziś już wiadomo, na jakie wsparcie od rządu mogą liczyć rolnicy. Otóż producenci rolni, u których w gospodarstwach szkody spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi, powstały na powierzchni uprawy, które objęły co najmniej 70 procent danej uprawy, mogą od 14 września do 28 września składać wnioski o udzielenie pomocy.

— Stawka pomocy wynosi 1000 zł na 1 hektar powierzchni upraw, na której powstały szkody — czytamy w komunikacie Ministerstw Rolnictwa i Rozwoju Wsi. — Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl. A co z tymi, których uprawy ucierpiały w mniejszej skali? Jak podaje resort rolnictwa, rolnicy, których susza lub powódź zniszczyła od 30 do 70 procent upraw też będą mogli liczyć na wsparcie, jednak termin składania odpowiednich wniosków, jak i stawka pomocy, „zostanie ogłoszona po zakończeniu szacowania szkód w tych gospodarstwach przez komisje powołane przez wojewodów”.
(raz)

Formularz wniosku od 14 września dostępny będzie na stronie: http://www.arimr.gov.pl/2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5