Dzięki sołectwu Trygort Dzień Sołtysa był wyjątkowy

2024-03-20 14:10:04(ost. akt: 2024-03-20 14:18:54)

Autor zdjęcia: Sołectwo Trygort

Dzień Sołtysa, który przypada 11 marca, dzięki sołectwu Trygort obchodzony był w gminie Węgorzewo na szczeblu krajowym. Sołtyska Alicja Rymszewicz reprezentowała Trygort w Sejmie na spotkaniu z marszałkiem Szymonem Hołownią oraz na ogólnopolskiej konferencji w Rzekuniu.
Marszałek Sejmu RP Szymon Hołownia zaprosił grupę kilkunastu sołtysów z całej Polski na spotkanie w swojej kancelarii. Wśród zaproszonych była reprezentantka gminy Węgorzewo Alicja Rymszewicz.

- To było bardzo merytoryczne spotkanie – ocenia sołtyska Trygortu. – Przekazaliśmy marszałkowi nasze sugestie zmian w prawie krajowym, które umożliwiłyby skuteczniejsze działanie w gminnych jednostkach pomocniczych, którymi są sołectwa.
Wśród postulatów znalazły się takie jak: obligatoryjny fundusz sołecki w każdej gminie, umożliwienie tworzenia Młodzieżowych Rad Sołeckich oraz doradczo-opiniujących Rad Sołtysów na poziomie gminy, a także obligatoryjnych uchwał gminnych o diecie i zwrocie kosztów dla sołtysów.

Rangę wydarzenia podniosła obecność reporterów Telewizji Polskiej. Alicję Rymszewicz mogliśmy oglądać w wieczornym wydaniu programu informacyjnego „19.30”.

Kolejnym ważnym wydarzeniem była VII Ogólnopolska Konferencja z okazji Dnia Sołtysa pod nazwą „Sukcesy sołeckie – energią wsi”. Przedstawicielka gminy Węgorzewo zaprezentowała inwestycje poczynione w ostatnich latach w świetlicy w Trygorcie, na plaży, boisku i naturalistycznym placu zabaw. Opowiedziała też o kreatywnym podejściu do zdobywania środków finansowych z różnych źródeł, łączeniu potencjału sołectwa ze Stowarzyszeniem Trygort nad Mamrami oraz KGW. Ważnym aspektem było podkreślenie jednolitej linii promocyjnej Trygortu, która opiera się o jezioro Mamry oraz kolory biało – niebieskie.

Tymczasem mieszkańcy Trygortu dopełniają dzieła upiększania swej miejscowości. Świetlica została odnowiona i pomalowana na barwy biało-niebieskie, zawisła wystawa zdjęć mieszkanek ze zrealizowanego kilka let temu projektu „Piękno, pasja,, talent – wszyscy to mamy”, a taras i przystanki autobusowe zyskały wielkanocne ozdobniki.
Sołectwo Trygort

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5