Cmentarz wojenny i pomnik poległych w Kowalach Oleckich

2016-05-23 22:01:29 (ost. akt: 2016-05-23 22:31:55)

Cmentarz w Kowalach Oleckich usytuowany jest w północnej części wsi przy drodze w kierunku Gołdapi. Pochowanych jest na nim 45 żołnierzy niemieckich, w tym jeden nieznany oraz 135 rosyjskich, wśród nich trzech oficerów, którzy zginęli

Pomnik poległych mieszkańców wsi w okresie I wojny światowej, który zachował się na cmentarzu wojennym w Kowalach Oleckich.

Pomnik poległych mieszkańców wsi w okresie I wojny światowej, który zachował się na cmentarzu wojennym w Kowalach Oleckich.

Autor zdjęcia: Józef Kunicki

W środkowej części cmentarza znajduje się obelisk z tablicami, na których są pozostałości spisu mieszkańców wsi (zabitych cywili i poległych mieszkańców służących w armii niemieckiej lub zaginionych na Syberii (np. Heinrich Kapitzki, Paul Izrael i Wilhelm Fischer).

Czterech poległych było żołnierzami 44. Pułku Piechoty Graf Dönhoff z Gołdapi, walczący 7 i 11 sierpnia 1914 roku z Rosjanami przekraczającymi granicę pod Mieruniszkami i Drozdowem, a także 13 walczących 17 sierpnia pod Kowalami Oleckimi i Babkami Oleckimi (np. Johann Dannowski, Gustav Faust i Otto Grigo).

Pochowanych jest też 14 żołnierzy poległych w dniach 27 października - 11 listopada 1914 roku, którzy walczyli koło Mieruniszek. Wówczas 6. Brygada Landwehry gen. Kramehra (obrony kraju), 1. Dywizja Landwery Jacobiego wraz z 3. Dywizją Rezerwową gen. von Morgena broniły się przed nacierającymi wojskami rosyjskimi od strony Filipowa i Bakałarzewa. Część poległych to żołnierze 7. Pomorskiego Pułku Piechoty von der Goltz ze Szczecina oraz 8. Wschodniopruskiego 45. Pułku Piechoty z Instenburga (Wystruć), m.in. Bruno Piotrowski, Edmund Willmann i Wilhelm Pollack.

Na cmentarzu znajduje się również nagrobek porucznika piechoty Paula Salza (1 IV 1913 – 4 IV 1944), który jest jedynym w powiecie oleckim nagrobkiem z II wojny światowej.

Józef Kunicki