dwie osoby trafiły do szpitala Wiadomości i artykuły