bieg im. prof. Ryszarda Juszkiewicza. Wiadomości i artykuły