Już blisko 80 proc. emerytur trafia na konta bankowe

2023-08-01 16:27:02(ost. akt: 2023-08-01 16:32:34)

Autor zdjęcia: Pixabay

Z raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat ubankowienia świadczeń emerytalnych, do którego dotarł serwis Prawo.pl, wynika, że na rachunek bankowy przekazano w maju bieżącego roku ponad 79 proc. regularnie wypłacanych emerytur.
Serwis Prawo.pl przypomina, że ZUS przekazuje emerytury świadczeniobiorcom w dwojaki sposób: albo na ich rachunki bankowe, albo za pośrednictwem Poczty Polskiej na tzw. adres odbiorcy.
„Z biegiem lat coraz większe uznanie zyskuje forma bezgotówkowa, co znajduje odzwierciedlenie w stale zwiększającej się wartości wskaźnika ubankowienia świadczeniobiorców” - zauważają autorzy raportu cytowani przez serwis Prawo.pl.
W grudniu 2020 r. wskaźnik ten wynosił 76,3 proc., w grudniu 2021 r. - 77,8 proc., natomiast pod koniec 2023 r. - 79,3 proc. W maju bieżącego roku osiągnięty został rekordowy wskaźnik ubankowienia na poziomie 79,8 proc. - informuje Prawo.pl.
Oznacza to, że w trakcie niespełna trzech lat stopień ubankowienia świadczeniobiorców wzrósł o 3,5 punktów procentowych.

Relacja poziomu ubankowienia emerytów w stosunku do ich wieku i liczebności wskazuje na wysoki stopień zróżnicowania. Najwyższy poziom obserwowany jest wśród „młodych” emerytów, czyli osób kończących aktywność zawodową przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn). Odsetek osób przed 60. rokiem życia pobierających świadczenia na rachunek bankowy przekracza 97 proc. - czytamy na Prawo.pl.
„Osoby najstarsze częściej pobierają emeryturę w formie gotówkowej i będą tak robiły nadal. W tej grupie wiekowej nie chodzi tylko o to, że jest to dla nich najwygodniejsza forma wypłaty świadczenia emerytalnego, ale jest to też możliwość kontaktu z drugim człowiekiem. Osoby młodsze, które pobierają lub będą pobierały emeryturę, automatycznie wybierają formę elektroniczną, gdyż w tej formie wpływało także ich wynagrodzenie za pracę” - tłumaczy Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting na łamach portalu Prawo.pl.
PAP

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5