Wójt Marianna Szydlik z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium

2021-06-25 10:32:55 (ost. akt: 2021-06-25 10:37:43)

Autor zdjęcia: UG Dźwierzuty

Na ostatniej sesji Rady Gminy Dźwierzuty radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla wójt Marianny Szydlik.
Podczas wtorkowej (22 czerwca) Sesji Rady Gminy Wójt Gminy Marianna Bogusława Szydlik przedstawiła Raport o stanie gminy za rok 2020, który obejmował podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności: realizację budżetu, polityk, strategii i uchwał rady gminy. W raporcie zawarte zostały między innymi informacje finansowe i o stanie mienia komunalnego, informacje dotyczące inwestycji, oświaty, czy działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Po wystąpieniu Radni Rady Gminy Dźwierzuty udzielili Wójtowi Gminy Dźwierzuty jednogłośnie wotum zaufania.

Obrazek w tresci

Przed głosowaniem za absolutorium, Skarbnik Gminy Agata Urbańska przedstawiła radnym sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020. Komisja rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu i przedstawiła Radzie Gminy Dźwierzuty wniosek o udzieleniu wójtowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium wójtowi.

Za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Dźwierzuty głosowali wszyscy radni Rady Gminy Dźwierzuty uczestniczący w obradach sesji. Jeden radny był nieobecny.
Po głosowaniu Wójt Gminy Marianna Bogusława Szydlik podziękowała Radnym za zaufanie i zielone światło do dalszego działania na rzecz rozwoju gminy. Wyrazy uznania skierowała także do swoich współpracowników z Urzędu Gminy w Dźwierzutach, dziękując im za ciężką pracę, która przynosi realne efekty, za pomysły i ich szybką realizację.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5