Kupiłeś alkohol nieletniemu? Popełniłeś przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności nawet do dwóch lat

2021-05-13 09:45:55 (ost. akt: 2021-05-13 09:51:24)
Zdjęcie ilustracją do tekstu

Zdjęcie ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Archiwum

Zgodnie z art. 208 Kodeksu karnego, kto rozpija małoletniego dostarczając mu napój alkoholowy, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Polskie prawo zabrania również sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, jak również osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości.
W ostatnich dniach szczycieńscy policjanci przyjęli kilka zgłoszeń dotyczących bezprawnego zakupu alkoholu osobom nieletnim.

Szczycieńscy policjanci przypominają:
Polskie prawo zabrania sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, jak również osobom, których zachowanie wskazuje na to, że mogą oni znajdować się w stanie nietrzeźwości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do pełnoletniości potencjalnego klienta, sprzedający lub podający alkohol uprawniony jest do żądania od nabywcy okazania dokumentu tożsamości.

Nieletni w zakresie postępowania dotyczącego zapobiegania i zwalczania demoralizacji to osoba, która nie ukończyła 18 roku życia.

Ponadto, zgodnie z art. 208 Kodeksu karnego, kto rozpija małoletniego dostarczając mu napój alkoholowy, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Przepis ten ma na celu ochronę młodzieży przed niebezpiecznym dla jej zdrowia fizycznego i psychicznego oraz dla jej rozwoju moralnego nawykiem picia alkoholu. Rozpijanie zaś stwarza niebezpieczeństwo przyzwyczajenia małoletniego do stałego picia napojów alkoholowych lub umocnienia w nim tego rodzaju skłonności. Rozpijanie oznacza działanie wielokrotne, jednak wystarczy jedno jednorazowe, które doprowadzi do tragicznego skutku.

Aby nie stać się sprawcą  przestępstwa należy żądać od kupującego dokumentu, który potwierdzi jego wiek. Chcemy, aby każdy ze sprzedawców miał świadomość, że sprzedaż alkoholu nieletnim to nie tylko przestępstwo, ale także wielka szkoda wyrządzona młodemu człowiekowi, jego rodzicom i najbliższym.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5