„Śnieżny dekalog” na ferie

2021-01-07 10:34:41 (ost. akt: 2021-01-07 10:39:11)

Autor zdjęcia: Pixabay

W tym roku z powodu epidemii koronawirusa również zimowe ferie i coroczna akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” jest inna niż dotychczas. Ferie w całym kraju trwają w jednym terminie, a większość obiektów, w których można było je spędzać, jest obecnie zamknięta lub ich działalność jest ograniczona. Dlatego policjanci, by urozmaicić dzieciom i młodzieży ten czas, przygotowali dla nich konkurs, który ma za zadanie jednocześnie promować bezpieczny zimowy wypoczynek.
Ferie zimowe w 2021 roku odbędą się w jednym terminie dla uczniów w całym kraju w dniach 4 -17 stycznia. Z początkiem ferii rozpoczęła się również ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Została ona przygotowana przez Biuro Prewencji KGP i poświęcona jest bezpieczeństwu osób przebywających w górach i korzystających ze zorganizowanych terenów narciarskich. Głównym celem akcji jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Bezpośrednimi adresatami działań są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.
Niestety również i ta akcja, ze względu na wprowadzone obostrzenia, ograniczenia, zakazy i nakazy związane ze zwalczaniem pandemii, ma inny charakter niż dotychczas. Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych. Zasady te mają na celu zwiększyć bezpieczeństwo uczestników oraz zminimalizować ryzyko związane z zakażeniem koronawirusem. Policjanci również musieli dostosować swoje działania profilaktycznie do sytuacji, w jakiej znalazły się dzieci i młodzież. Dlatego nawiązując współpracę m.in. z placówkami edukacyjnymi, za ich pośrednictwem oraz poprzez media społecznościowe i strony internetowe, starają się dotrzeć do jak najszerszej młodej widowni z informacją o tym, jak bezpiecznie spędzać czas podczas tegorocznych ferii.
KPP w Gołdapi - "Wirtualne ferie z biblioteką i policjantami"
KPP w Gołdapi - "Bezpieczne ferie z gołdapskimi policjantkami"
W ramach tegorocznej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” został również ogłoszony ogólnopolski konkurs plastyczno-filmowy dla dzieci i młodzieży pn. „ŚNIEŻNY DEKALOG” promujący bezpieczne narciarstwo i snowboard oraz aktywny tryb życia.
W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch kategoriach wiekowych:
kategoria I - wiek: 5-10 lat,
kategoria II - wiek: 11-16 lat.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 5 marca 2021 r. pracy konkursowej na rysunek, plakat lub spot filmowy oraz przesłanie jej na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez opiekuna.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 marca 2021 r.
Zapraszamy do udziału. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.
Partnerami akcji są: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu, Polski Związek Narciarski, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Fundacja PZU.
Powyższa inicjatywa została wpisana do Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka.
Więcej na ten temat można przeczytać na stronie https://policja.pl/pol/bezpieczenstwo-na-stoku/26061,Kreci-mnie-bezpieczenstwo-na-stoku.html

Żródło: KPP w Szczytnie

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5