Linia nadziei: 790 478 884. Od lipca działa warmińsko-mazurski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym

2024-07-09 14:41:47(ost. akt: 2024-07-09 14:45:21)

Autor zdjęcia: Pixabay

Od lipca działa warmińsko-mazurski telefon zaufania skierowany do dzieci i młodzieży. Celem tej inicjatywy jest zapewnienie natychmiastowej pomocy osobom doświadczającym trudnych emocji i kryzysów psychicznych.
Z psychologiem i terapeutą można się kontaktować pod numerem telefonu: 790 478 884. Linia będzie czynna we wtorek, czwartek w godzinach: 10.00-12.00 oraz w sobotę: 12.00-14.00. Wsparcie w takiej formie oferowane jest do końca listopada 2024 roku.

Problemy natury psychicznej, takie jak depresja, lęki czy skłonności do samobójstwa, stanowią poważne wyzwania zdrowotne w całym kraju, w tym również w województwie warmińsko-mazurskim. Młodzi ludzie coraz częściej zmagają się z zaburzeniami nastroju, które mogą prowadzić do trudności w codziennym funkcjonowaniu, problemów w szkole i relacjach z bliskimi. Depresja i lęki są jednymi z najczęstszych problemów, z którymi boryka się młodzież. Depresja często objawia się długotrwałym uczuciem smutku i utratą zainteresowania, podczas gdy lęki mogą przybierać różne formy, od ogólnych zaburzeń lękowych po specyficzne fobie. Inne poważne problemy to autoagresja, trudności z samoregulacją emocjonalną, zaburzenia odżywiania, wycofanie społeczne, problemy ze snem, zaburzenia koncentracji oraz uzależnienia.

Z danych wynika, że liczba prób samobójczych wśród młodzieży rośnie. W Polsce w 2021 roku aż 1496 dzieci i nastolatków podjęło próbę samobójczą, z czego 127 zakończyło się śmiercią. W województwie warmińsko-mazurskim liczba zamachów samobójczych w grupach wiekowych 13-18 lat i 19-24 lata również wzrosła w 2021 roku. Raporty wskazują, że problemy rodzinne, mobbing w szkole oraz zaburzenia psychiczne są najczęstszymi przyczynami tych tragicznych wydarzeń.


Linia nadziei ma na celu:
• zwiększenie dostępności wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla młodych osób.
• zapewnienie interwencji kryzysowych, szczególnie w sytuacjach zagrożenia życia, przemocowych i uzależnień.
• oferowanie anonimowej i bezpiecznej przestrzeni do rozmowy o problemach bez obawy przed stygmatyzacją.
• udzielanie konsultacji oraz porad w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.
• promowanie zdrowych strategii radzenia sobie ze stresem, lękiem i innymi wyzwaniami emocjonalnymi.

Telefon zaufania będzie dostępny dla młodych ludzi przeżywających kryzysy emocjonalne, konflikty rodzinne, problemy w szkole, czy trudności w relacjach z rówieśnikami. Będzie również wsparciem dla rodziców, nauczycieli oraz przyjaciół młodych osób, którzy szukają porady, jak wspierać kogoś w kryzysie psychicznym.

Poprzednie inicjatywy Fundacji, takie jak "PoMOCna linia — telefon wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym spowodowanym uzależnieniem", wykazały ogromne zapotrzebowanie na takie usługi. Odnotowano ponad 800 połączeń, z czego połowa dotyczyła osób młodych. Telefon zaufania okazał się kluczowy w przełamywaniu barier psychologicznych i motywowaniu do sięgnięcia po specjalistyczną pomoc. Projekt „Linia Nadziei” odpowiada na pilne potrzeby młodych ludzi zmagających się z problemami psychicznymi w województwie warmińsko-mazurskim. Telefon zaufania będzie oferować natychmiastowe wsparcie, doradztwo i informacje, pomagając młodzieży oraz ich bliskim w radzeniu sobie z trudnościami psychicznymi. Poprzez anonimowość i dostępność, projekt ten ma szansę znacząco poprawić jakość życia i zdrowie psychiczne młodych osób w regionie.


Z psychologiem i terapeutą można się kontaktować pod numerem telefonu: 790 478 884. Linia będzie czynna we wtorek, czwartek w godzinach: 10.00-12.00 oraz w sobotę: 12.00-14.00. Wsparcie w takiej formie będzie czynne do końca listopada 2024 roku.


Fundacja Rozwoju Rodziny Psychologia Holistyczna


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5