Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur

2024-04-02 12:18:30(ost. akt: 2024-04-02 22:26:21)

Autor zdjęcia: Joanna Karzyńska

Samorząd województwa ogłasza konkurs „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”, skierowany do wszystkich gmin z regionu.
Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę stanu środowiska.

Na wsparcie finansowe mogą liczyć zadania związane m.in. z mikro- i małą retencją wód opadowych i roztopowych, tworzeniem wspólnych przestrzeni zielonych, rozwiązaniami tzw. zielonej architektury, czynną ochroną siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych czy też poprawą jakości powietrza i transformacją energetyczną.

Na realizację zadań przeznaczono w konkursie łącznie 500 tys. zł. Minimalna wysokość wnioskowanej kwoty dotacji wynosi 5 tys. zł, natomiast maksymalna wysokość dofinansowania to 30 tys. zł. Każda gmina może złożyć jeden wniosek, a finansowy wkład własny gminy nie może być niższy niż 50 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych zadania.

Nabór wniosków potrwa od 2 kwietnia do 2 maja 2024 roku.

Decyzję, w formie uchwały o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań, podejmie sejmik województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie rekomendacji zarządu województwa.

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5