Quiz: Quiz geograficzny

W szkole na lekcjach geografii stykamy się z nazwami państw i nazwami ich stolic. Zapamiętujemy zwykle te, które są stolicami państw wielkich i ważnych. Z innymi mamy czasem kłopoty. Im więcej lat od opuszczenia murów szkolnych tym częściej nie potrafimy podać ich z całkowitą (lub tylko dużą...) pewnością. Spróbujmy sobie przypomnieć... Na początku będzie łatwo ;)