Zarządzaj kontemW tym miejscu możesz zarządzać swoim kontem.

Olsztyński Ekonomik rozpoczął nowy rok szkolny.

O godzinie 9:00 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie zabrzmiał symboliczny pierwszy dzwonek. Uczniowie klas pierwszych rozpoczęli nowy rok szkolny spotkaniem z dyrekcją w sali gimnastycznej.

Pan dyrektor Stefan Procyk przywitał wszystkich obecnych i w pierwszych słowach przypomniał o obecnej na świecie pandemii oraz o konieczności zachowania dystansu społecznego, stosowania się do zasad higieny oraz o konieczności przestrzegania regulaminu sanitarnego obowiązującego w szkole i w bursie. W swoim przemówieniu nawiązał do czterdziestej rocznicy powstania „Solidarności” oraz osiemdziesiątej pierwszej rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Zaznaczył, że bardzo się cieszy, że tyle wspaniałej młodzieży wybrało ZSE, jako miejsce, z którym chce związać swoje najbliższe pięć lat życia. Przypomniał, że szkoła jest najlepszym technikum w województwie według rankingu Perspektyw i że w szkole jest bardzo wysoka zdawalność matur i egzaminów zawodowych. Stwierdził, że szkoła jest dobrze wyposażona i zadbana. Zapewnił obecnych, że wszyscy pracownicy szkoły: dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy są przygotowani do tego żeby pomagać uczniom w trudnych sytuacjach, w rozwiązywaniu problemów, w zaaklimatyzowaniu się do nowych warunków, do nowego otoczenia w nowej szkole.
W dalszej części spotkania nastąpiło przedstawienie kadry kierowniczej szkoły. Dyrektor Katarzyna Głybowicz mówiła o kształceniu ogólnym i sprawach wychowawczych, dyrektor Marcin Zajączkowski opowiedział o kształceniu zawodowym, dyrektor Piotr Hnatiuk przekazał informacje na temat funkcjonowania Bursy nr 1, a kierownik Sylwia Nowakowska zapoznała młodzież z systemem praktyk zawodowych.
Na koniec przedstawiono wszystkich wychowawców klas pierwszych i uczniowie udali się do wyznaczonych klas w celu uzyskania dalszych, szczegółowych informacji.
Całe spotkanie było przeprowadzone w reżimie sanitarnym. Uczniowie siedzieli na krzesełkach ustawionych w odpowiednich odległościach, a zdecydowana większość miała założone maseczki ochronne.
Uczniowie pozostałych klas mieli spotkania z wychowawcami w wyznaczonych pracowniach i o różnych godzinach. Miało to na celu uniknięcie gromadzenia się.
Tak w ZSE przebiegł pierwszy dzień po powrocie z wakacji, a od jutra zaczynamy pracę w klasach, z różnymi nauczycielami i na różnych przedmiotach.
Kadra kierownicza i nauczyciele życzą sobie, wszystkim uczniom oraz wszystkim rodzicom, żeby ten rok przebiegł bez żadnych przeszkód w trybie stacjonarnym, żeby wszyscy mogli spotkać się szczęśliwi na uroczystym zakończeniu roku szkolnego i zdrowi udać się na kolejne wspaniałe wakacje.
Kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły życzą wszystkim powodzenia i sukcesów w nowym roku szkolnym!
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: LW
Oceń artykuł:

(0)

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5