Zarządzaj kontemW tym miejscu możesz zarządzać swoim kontem.

RELACJA Z DNI EDUKACJI J-ELITY W OLSZTYNIE ( 11.10.2014R)

CHOROBA CROHNA I NZJ-DNI EDUKACJI

DNI EDUKACJI J-ELITY W OLSZTYNIE (11.10.2014 rok)
11-ego października 2014 w Awangardzie 2 w Olsztynie miało miejsce spotkanie z okazji Dni Edukacji J-elity pod hasłem: ,, Dostępność leczenia biologicznego w chorobie Leśniowskiego - Crohna oraz wrzodziejącym zapaleniu jelita’’
Honorowym gościem spotkania była Podsekretarz Stanu Pani Urszula Pasławska.
Pani Podsekretarz wspiera stowarzyszenie J-elita w rozpowszechnianiu wiedzy wśród osób chorych, ich rodzin, nauczycieli, personelu medycznego oraz wszystkich zainteresowanych tematem jak żyć
z chorobą Crohna i jej podobnymi.
Konferencja rozpoczęła się od wykładu ,, Współczesna strategia leczenia NZJ’’ dr n.med. T. Arłukowicza konsultanta wojewódzkiego z zakresu gastroenterologii w Olsztynie. Współczesna filozofia prowadzenia diagnostyki i leczenia osób chorych na NZJ opiera się na:
- stałych szkoleniach kadry medycznej, wczesnym wykrywaniu choroby jeszcze przed wystąpieniem powikłań ( zwężeń, przetok), stosowania badań diagnostycznych ( badanie poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego), ścisłe i stałe monitorowanie chorego oraz regularne badania, a także wykrywanie powikłań i działania niepożądanych leków, kontakt na drodze chory (pacjent- rodzic dziecka, dorosły), a lekarz, co ma znaczenie dla przebiegu choroby.
Po wykładzie dr T. Arłukowicza odbył się panel dyskusyjny. Chorzy zadawali pytania.
Następnie wykład wygłosił lek. med. A. Daukszewicz - gastrolog o ogromnej wiedzy na temat NZJ. Wykład nawiązywał do poprzedniego z ukierunkowaniem na:
- leczenie dopasowane do potrzeb chorego, wczesne wprowadzenie leczenia immunomodulacyjnego
i biologicznego, prawidłowe żywienie, szczepienia, ograniczenie leczenia operacyjnego, opiece wyspecjalizowanej (personel medyczny, dietetyk, psycholog), tworzenie grup wsparcia krajowych
i międzynarodowych.
W czasie przerwy dla urozmaicenia spotkania wystąpiły dzieci z Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dywitach pod opieką nauczycieli A. Kuźniak, D. Obijalskiej, P. Panasiuka oraz dyrektora szkoły Janusza Cieplińskiego. Koncert w wykonaniu młodych, zdolnych muzyków spotkał się z dużym uznaniem,
o czym świadczyły liczne brawa.
Podczas trwania konferencji rodzice mogli skorzystać z opieki nad dziećmi, którą prowadziła Pani Beata Sowińska - Akinis, wolontariusze Adriana Jakowicka i Jakub Olchowy.
Kolejnym punktem programu były wykłady Pani mgr farmacji Agnieszki Łukian - dyrektor Apteki Arnika w Biskupcu ,, Suplementy diety, a choroby żołądka’’, a także psycholog Pani Sylwii Foks ,, Emocje i uczucia oraz sposoby radzenia sobie z nimi’’.
Nie zabrakło również informacji na temat działalności stowarzyszenia ,,J-elita’’, o której mówiła prezes Agnieszka Gołębiewska.
Dni Edukacji zostały przygotowane na najwyższym poziomie przez v-ce prezesa oddziału warm.- maz. J-elity Marzenę Olchowy oraz sekretarza stowarzyszenia Panią Beatę Matuszewską pracownika Urzędu Marszałkowskiego.
Sponsorami byli: Nestle, Abbvie, Apteka Arnika.
W trakcie konferencji był również czas na poczęstunek, nawiązanie nowych kontaktów
i zapoznanie się z materiałami J-elity.
Dziękujemy wszystkim za ciekawie i sympatycznie spędzony czas, miłą i ciepłą atmosferę oraz przybycie. Miejmy nadzieję, że czas spędzony z J-elitą wniósł wiele, dał do zrozumienia jak wiele potrzeba motywacji, systematyczności w przyjmowaniu leków, a także, że bez współpracy z najbliższym otoczeniem trudno jest sobie radzić z chorobą.
Mariusz Olchowy
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Mariusz Olchowy oraz opublikowany na portalu Olsztyńska24: Dni Edukacji J-ELITY w Olsztynie - relacja
Oceń artykuł:

(0)

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

Unia Europejska

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.