Donald Tusk nie wyklucza całkowitego zamknięcia na pewien czas granicy polsko-ukraińskiej na wymianę towarową. To dobry pomysł?
To dobry pomysł
23.33%
To zły pomysł
76.67%