Czy popierasz protest rolników?
Tak
44.19%
Tak, ale nie popieram blokowania granicy z Ukrainą
28.84%
Nie
26.98%