Czy powinien wrócić nakaz noszenia maseczek?
Tak
28.77%
Tak, ale tylko w szpitalach i przychodniach
32.08%
Nie
39.15%