Czy chcesz przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej?
Jestem kobietą: nie chcę
7.37%
Jestem kobietą: tak, ale tylko dla mężczyzn
17.31%
Jestem kobietą: tak, dla mężczyzn i kobiet
2.24%
Jestem mężczyzną: nie chcę
28.21%
Jestem mężczyzną: chcę, ale tylko dla mężczyzn
18.91%
Jestem mężczyzną: chcę, dla mężczyzn i kobiet
25.96%