Czy, a jeżeli tak to gdzie, powinna powstać następna linia trmwajowa?
Nigdzie, wystarczy to co jest
21.76%
Zatorze-Dywity
39.78%
Do Gutkowa
13.13%
Jaroty-Bartążek
14.77%
Do Kortowa i dalej do Stawigudy
10.56%