Jak powinna biec północna obwodnica Olsztyna?
Jestem mieszkańcem Olsztyna, powinna biec od wschodu
32.27%
Jestem mieszkańcem Olsztyna, powinna biec od zachodu
9.15%
Jestem mieszkańcem gminy Dywity, powinna biec od wschodu
17.32%
Jestem mieszkańcem gminy Dywity, powinna biec od zachodu
5.23%
Nie jestem, ani mieszkańcem gminy Dywity, ani Olsztyna. Obwodnica powinna biec od zachodu
5.15%
Nie jestem, ani mieszkańcem gminy Dywity, ani Olsztyna. Obwodnica powinna biec od wschodu
30.88%