Jak walczyć z osobami zaśmiecającymi lasy i miejsca publiczne?
Powinny być wyższe kary finansowe
46.56%
Powinna być kara ograniczenia wolności
6.11%
Wprowadzenie kary w postaci prac społecznych
17.56%
Upublicznienie wizerunku osoby zaśmiecającej
29.77%
2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD