Jak oceniasz funkcjonowanie oleckiego samorządu?
Bardzo dobrze
3.85%
Dobrze
10.58%
Źle
28.85%
Bardzo źle
56.73%