Co jest ważne dla Giżycka?
Budowa mostu nad Kanałem Łuczańskim
25.56%
Budowa mieszkań komunalnych
9.11%
Inwestycje gospodarcze dające całoroczne miejsca pracy
28.44%
Modernizacja ul. Obwodowej (na odcinku Wilkasy - Bystry)
10%
Obniżenie podatku od nieruchomości
2.89%
Rozbudowa ścieżek rowerowych
7.11%
Aktywnie działające centrum kultury
1.33%
Stworzenie stacjonarnego hospicjum/zakładu opieki długoterminowej
5.11%
Utworzenie muzeum miejskiego
2.44%
Rozbudowa basenu
2.22%
Remont pl. Piłsudskiego
2.67%
Inne
3.11%