Wniosek o dopłatę tylko do 30 listopada

2022-11-22 04:46:45(ost. akt: 2022-11-22 07:19:39)
Wniosek o dopłatę do ogrzewania należy złożyć do 30 listopada 2022 roku.

Wniosek o dopłatę do ogrzewania należy złożyć do 30 listopada 2022 roku.

Autor zdjęcia: Pixabay.com

Wysokość dopłaty do ogrzewania wynosi od 500 do 3000 zł. Można ją otrzymać po złożeniu specjalnego wniosku. Urzędy przyjmują podania tylko do 30 listopada. Osoby, które złożą dokument po terminie mogą nie otrzymać jednorazowego wsparcia.
Na ogrzewanie w zimie 2022/2023 można uzyskać od 500 zł do 3000 zł dodatku osłonowego. Dodatki: energetyczny, czyli dopłata do pelletu, drewna, gazu LPG i oleju opałowego oraz węglowy są wypłacane na podobnych zasadach.

Wniosek o dofinansowanie ogrzewania należy złożyć do 30 listopada 2022 roku. Dodatek zostanie wypłacony w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Aby jednak złożyć wniosek o dodatek - trzeba mieć wcześniej źródło ciepła używane w domu zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Przypomnijmy, że złożenie deklaracji CEEB było konieczne do 30 czerwca 2022 roku (jeśli źródło ciepła i spalania paliw zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r.) W przypadku gdy źródło ciepła i spalania paliw zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r. obowiązuje złożenie deklaracji w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary.

Nie każdy otrzyma taką samą wysokość dopłaty. Od czego to zależy?

Dodatek węglowy, czyli dopłata do węgla przeznaczona jest dla tych, którzy posiadają swoje gospodarstwo domowe, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest właśnie ten surowiec. Aby otrzymać dodatek, konieczne jest zameldowanie w miejscu zamieszkania, co także należy podać we wniosku. Można uzyskać nawet 3000 zł w celu kupna węgla.

Z kolei dodatek energetyczny to jednorazowe rządowe wsparcie wypłacane gospodarstwom domowym, które do ogrzewania używają pieców lub kotłów na biomasę (np. drewno kawałkowe lub pellet), LPG i olej opałowy. W tym przypadku dopłata i to, ile ona wyniesie, jest zależne od źródła ciepła.

I tak: 3000 zł otrzymamy, jeżeli głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny (możemy również w kotle palić innym rodzajem biomasy, nie dotyczy to jednak drewna kawałkowego), 1000 zł dostaniemy, jeśli główne źródło ciepła przeznaczone jest na drewno kawałkowe, 500 zł, gdy ogrzewamy przy pomocy LPG, a 2000 zł w przypadku ogrzewania olejem opałowym.

Kto, jak i gdzie może złożyć wniosek o dopłatę?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek należy kierować do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta odpowiadającego miejscu zamieszkania. Chodzi o faktyczne miejsce zamieszkania i związane z nim źródło ciepła, a nie np. miejsce zameldowania.

Wniosek może złożyć nie tylko obywatel Polski, ale także każda osoba, która legalnie mieszka w Polsce. Składa go tylko jedna osoba w imieniu całego gospodarstwa domowego, z tym, że musi w nim wymienić pozostałe osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa.

Przypomnijmy, że gospodarstwem domowym są wszystkie osoby, które razem zamieszkują i gospodarują. Chodzi tu nie tylko o małżeństwa, ale także np. o związki nieformalne.

Osoby zamieszkałe w gospodarstwach domowych na terenie powiatu piskiego składają wnioski o dodatek węglowy i dodatek energetyczny w następujących instytucjach:

— mieszkańcy miasta i gminy Biała-Piska w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Piskiej, ul. M. Konopnickiej 4

— mieszkańcy miasta i gminy Orzysz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzyszu, ul. Rynek 3

— mieszkańcy miasta i gminy Pisz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu, ul.Wąglicka 1

— mieszkańcy miasta i gminy Ruciane-Nida w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie, ul.Polna 1

Wniosek o dopłatę można złożyć osobiście na piśmie lub elektronicznie przez e-PUAP. Aby skorzystać z możliwości wysłania pisma przez ePUAP, trzeba posiadać wcześniej specjalne konto - to tzw. profil zaufany.

Elżbieta Żywczyk


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5