Łącznie 115 milionów zł na gospodarkę wodno-ściekową

2022-11-21 05:09:22(ost. akt: 2022-11-21 05:34:02)
2 kasa

2 kasa

Autor zdjęcia: pixabay

Przedstawiciele samorządu województwa podpisali osiem pierwszych umów na dofinansowanie projektów usprawniających gospodarkę wodno-ściekową z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę ponad 22 mln zł, z tego 2,14 mln zł przypada na inwestycję w gminie Orzysz.
Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniania wody, systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę.

Inwestycje w infrastrukturę wodną i kanalizacyjną zawsze miały priorytetowe znaczenie dla samorządów lokalnych, a nabory wniosków na tego typu operacje cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem — przyznaje Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Do tej pory w województwie warmińsko-mazurskim w ramach PROW 2014-2020 odbyły się dwa nabory wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. W pierwszym naborze z 2016 roku dofinansowaniem objęto 25 inwestycji na kwotę blisko 35 mln zł. W ramach drugiego naboru z 2019 roku wsparcie otrzymało natomiast 67 operacji na kwotę 73 mln zł.

Obecny limit środków dla województwa warmińsko-mazurskiego to prawie 115 mln zł, a potrzeby zgłoszone w ramach ostatniego naboru wniosków przekroczyły 224 mln zł.

Pierwszych osiem umów to łączna kwota wynosząca ponad 22 mln zł. Dla pozostałych operacji przedłużył się proces oceny i uzupełniania wniosków - umowy podpisane będą w późniejszym terminie.

Przyznane dofinansowanie dla gminy Orzysz to 2,14 mln zł na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ublik. Ponadto dofinansowanie otrzymają: gmina Budry (3, 24 mln zł), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi (3,04 mln zł),
gmina Grunwald (2,43 mln zł), gmina Janowiec Kościelny (2,6 mln zł), gmina Purda (2,48 mln zł), gmina Mrągowo (3,7 mln zł) oraz gmina Ostróda (2,63 mln zł).

Podczas spotkania zawarto również sześć umów (na kwotę 460 tys. zł) z programu LEADER w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020 z samorządami gminnymi z obszaru trzech różnych LGD. Wnioski były składane za pośrednictwem trzech LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie“, Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze“ oraz Lokalna Grupa Działania „Ziemia Lubawska“.

Środki pochodzą z dodatkowego zwiększenia budżetów LGD na tzw. okres przejściowy, czyli wydłużenie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o dwa lata — tłumaczy Gustaw Marek Brzezin. — Główny strumień przyznanego gminom dofinansowania z Leadera zostanie skierowany na stworzenie niezbędnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. To lokalnie bardzo ważne i długo wyczekiwane inwestycje, które przyczynią się do podwyższenia atrakcyjności naszych miejscowości.

Przyznano dofinansowanie na: zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w Okartowie (gmina Orzysz), budowę publicznego placu wraz z elementami małej architektury oraz wiaty rekreacyjnej w Lipowie (gmina Piecki), budowę ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Mierzejewo (gmina Mrągowo), zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacji i turystyki poprzez utworzenie boiska do badmintona w Rynku (gmina Grodziczno), budowę trzech nowoczesnych placów zabaw w Rybnie, Koszelewach i Hartowcu (gmina Rybno).

Dotychczasowe wsparcie na Leadera w województwie warmińsko-mazurskim to 1034 umów na kwotę ponad 116 mln zł.

Materiał Prasowy Urzędu Marszałkowskiego
woj.warmińsko-mazurskiego

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5