Transgraniczna droga do przyszłości

2022-09-08 11:28:26(ost. akt: 2022-09-08 11:37:03)

Autor zdjęcia: UM Ruciane-Nida

Od 12 maja 2020 roku Gmina Ruciane-Nida realizuje projekt nr PR/1/020/2018, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Projekt nr PR/1/020/2018 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa składa się z części inwestycyjnej, w zakres której weszła przebudowa ul. Krajeckiego wraz z dojazdami od ul. Kolejowej oraz Polnej w Rucianem-Nidzie na łącznym odcinku 2,42 km oraz działań nieinwestycyjnych.

Przebudowa drogi rozpoczęła się już pierwszego dnia realizacji projektu. Było to możliwe dzięki wcześniejszym działaniom Gminy w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej i wyłonienia wykonawcy.

Ulica Krajeckiego jest jedną z głównych ulic Rucianego-Nidy i stanowi jeden z dwóch dojazdów do miasta. Droga ta ma duże znaczenie nie tylko dla ruchu lokalnego, ale także regionalnego i międzyregionalnego. Stanowi ona swoisty łącznik z drogami wyższej kategorii, umożliwiający komunikację pomiędzy miastem i gminą Ruciane-Nida a sąsiednimi regionami oraz Portem Lotniczym Olsztyn-Szymany.


Ulica Krajeckiego przed przebudową odznaczała się bardzo złym stanem technicznym. Liczne dziury i ubytki w nawierzchni wpływały negatywnie na komfort jazdy, stwarzając ryzyko uszkodzenia pojazdu, a nawet spowodowania wypadku. Dużą niedogodnością dla pieszych był też brak chodników. Droga ta ma także znaczenie wizerunkowe, ponieważ dla gości jest pierwszą ulicą Rucianego-Nidy, z którą się stykają.

Wśród działań miękkich znalazły się zarówno dwa duże wydarzenia, jak zlot starych samochodów w Rucianem-Nidzie i konferencja na temat poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i mniejsze, w tym m.in. symboliczne otwarcie drogi połączone z rajdem rowerowym i konferencja zamykająca.


Zlot starych samochodów odbył się w dniach 29-31 lipca 2022 r. pod hasłem „Motoring Matters Connection Over Borders”. Z kolei konferencja na temat poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, pn. „Przyszłość bezpieczeństwa na drogach w Rucianem-Nidzie” odbyła się w dniach 19-20 sierpnia 2022 r.


Wydarzenia te były wstępnie planowane na 2021 rok. Ze względu na epidemię COVID-19 ich organizacja w planowanym terminie byłaby możliwa tylko przy mocno ograniczonym udziale mieszkańców i turystów. W związku z tym, że obydwa wydarzenia składały się m.in. z otwartego dla publiczności i wzbogaconego o oprawę artystyczną eventu plenerowego, organizatorzy zdecydowali się zrealizować te dwie inicjatywy latem 2022 roku.


Symboliczne otwarcie przebudowanej drogi i konferencja końcowa odbędą się w ostatnich dniach realizacji projektu, tj. na początku września 2022 roku. Wydarzenia te będą miały wymiar integracyjny oraz edukacyjny (poruszony zostanie temat bezpieczeństwa ruchu). Planuje się, że w uroczystości otwarcia drogi, połączonej z rajdem rowerowym, udział weźmie co najmniej 100 osób, zaś w konferencji końcowej co najmniej 30 osób.

Poza opisanymi powyżej działaniami w ramach projektu „CB Road”, dofinansowane zostaną także inne koszty związane z realizacją projektu, m.in: koszt prowadzenia biura i wynagrodzenia dla personelu projektu, koszt sporządzenia dokumentacji technicznej i nadzoru inwestorskiego, koszty promocji, audytu itp.

Kwota dofinansowania na realizację projektu dla Gminy Ruciane-Nida wynosi 729.256,18 Euro, co stanowi 90% całkowitych wydatków.
Artykuł powstał dzięki finansom Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Za treści zawarte w artykule odpowiada wyłącznie Gmina Ruciane-Nida i w żadnym wypadku nie mogą być one traktowane jako odzwierciedlające stanowiska UE, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5