Jestem rodzicem i pracuję!

2022-01-21 16:19:18(ost. akt: 2022-01-21 16:30:05)

Autor zdjęcia: PUP Pisz

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu realizuje projekt pilotażowy pod nazwą: „Stabilna praca – silna rodzina – Jestem rodzicem i pracuję!”
Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia poprzez umożliwienie osobom bezrobotnym wychowującym dziecko do 6 r.ż. w tym znajdujące się w grupie NEET oraz zamieszkujący tereny zagrożone trwałą marginalizacją powrót na rynek pracy poprzez wsparcie w formie:

- szkolenia zawodowego
- pokrycia kosztów na opiekę nad dzieckiem (do 1 200 zł miesięcznie)
- wspólne poszukiwanie pracy
- refundacji kosztów z tytułu zatrudnienia dla pracodawcy (do 2 800 zł miesięcznie)

Celami szczegółowymi projektu są: pomoc w zapewnieniu opieki nad dzieckiem, nabycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniu, podjęcie zatrudnienia wspomaganego celem długotrwałego zatrudnienia.

W wyniku udziału w projekcie uczestnicy (osoby bezrobotne) otrzymają wsparcie finansowe w celu zapewnieniu opieki nad dzieckiem; uzyskają kwalifikacje zawodowe - wzmocnią swój rozwój zawodowy, podejmą satysfakcjonujące zatrudnienie. Kolejnym etapem projektu będzie wsparcie pracodawców lub przedsiębiorców grantem na zatrudnienie osób bezrobotnych będących uczestnikami projektu w celu kompatybilności całego celu projektu i realizacji zamierzonych celów.

Grupą docelową nowego projektu pilotażowego „Stabilna praca – silna rodzina – Jestem rodzicem i pracuję” są:

- bezrobotni wychowujący dzieci do 6 roku życia (100% uczestników projektu),
- bezrobotni do 30 r.ż. z grupy NEET (minimum 30% wszystkich uczestników projektu),
- pracodawcy lub przedsiębiorcy zatrudniający osoby bezrobotne z ww. grup.

Według obowiązujących w Polsce przepisów dziecko do lat 7 nie może przebywać bez opieki dorosłego. Ograniczenie miejsc w przedszkolach miejskich to coraz większy problem nie tylko w powiecie piskim, ale również w całym kraju.

Osoby bezrobotne opiekujące się dziećmi mają jeszcze mniejsze szanse na umieszczenie dziecka w przedszkolu niż rodzice pracujący na pełnym etacie lub prowadzący działalność gospodarczą.

W powiecie piskim prężnie działają niepubliczne przedszkola, w których łatwiej jest o miejsce dla dziecka, lecz na prywatne przedszkola osoby bezrobotne zwyczajnie nie stać. Jest to patowa sytuacja, w której znalazło się wielu rodziców w tym rodziców znajdujących się w grupie NEET, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu.

Opieka nad dzieckiem do uzyskania wieku przedszkolnego, niestety bardzo często wpływa na dezaktywizację zawodową rodzica. Dlatego po zapewnieniu opieki na dzieckiem pozostałe formy, przedłożą się na ich rozwój zawodowy, uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz satysfakcjonującego zatrudnienia.

Z uwagi na cały proces aktywizacji rodziców dzieci do 6 r.ż. pracodawcy lub przedsiębiorcy otrzymają pomoc celem zachęcenia do zatrudnienia ww. grupy. Udział w rynku pracy rodziców jest niższy niż udział osób bezdzietnych. Niski wskaźnik zatrudnienia rodziców mających małe dzieci często jest wynikiem trudności w godzeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Włączając do projektu pracodawców lub przedsiębiorców zagwarantuje gotowe rozwiązanie pozwalające na kompleksowe wsparcie rodziców powracających na rynek pracy.

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu ulica Jana Onufrego Zagłoby 2.

Termin składania wniosków obowiązuję od 17 do 28 stycznia 2022 roku.

WNIOSEK DOSTĘPNY JEST W SIEDZIBIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ PUP W PISZU!!!

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 87 425 24 48, Dorota Alicka

Wnioski należy złożyć osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu,12-200 Pisz, ulica Jana Onufrego Zagłoby 2 w godzinach od 730 do 1400 (kancelaria ogólna).

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5