Dobra wiadomość nie tylko dla żeglarzy!

2021-12-30 08:17:32(ost. akt: 2021-12-30 08:27:10)
Śluza Guzianka II

Śluza Guzianka II

Autor zdjęcia: PGW Wody Polskie

— W przyszłym roku, w sezonie żeglugowym, jednostki pływające będą zwolnione z opłat za śluzowanie. Prezydent RP podpisał ustawę, która zwalnia z takich opłat jednostki towarowe i turystyczne — informują Wody Polskie.
Od 1 marca do 31 grudnia 2022 roku jednostki towarowe i turystyczne będą zwolnione z opłat za śluzowanie. To ważny krok w kierunku promocji żeglugi śródlądowej i turystyki w trudnym okresie pandemii.

Zgodnie z art. 568b Ustawy z dnia 17 listopada 2021 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:

od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. podmioty wykonujące czynności, o których mowa w art. 306 ust. 1, zwalnia się z należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz z urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych. — czytamy w komunikacie opublikowanym przez PGW Wody Polskie we wtorek (28 grudnia br.).


Według art. 306 ust.1 ustawy Prawo wodne należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych, zwane dalej „należnościami”, ponosi się za:
1. przewóz osób statkami pasażerskimi oraz wycieczkowymi;
2. przewóz towarów statkami towarowymi;
3. żeglugę pustych statków towarowych;
4. holowanie lub spław drewna;
5. korzystanie ze śluz lub pochylni2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5